Fexti – lidé, které nelze zranit, se vyskytovali po celé Evropě. Měli snad nějaký gen autoregenerace?

Pověsti o fextech u nás mají svoji tradici. Fext má znamenat pevný, tvrdý – zřejmě vytvořením z německého kugelfest – kulí nezranitelný. Podle kronik i podle bájí jsou fexti neporazitelní jedinci, žijící velmi dlouho, mají nadpřirozené schopnosti, ale pozor – mohou být zastřeleni kulkou ulitou ze skla. A hlavně – jejich těla nepodléhají rozkladu, dokonce prý ještě šíří vůni. U nás nalezneme pověsti o fextech hlavně ve středních a východních Čechách.

Říká se, že kupříkladu i Nicolo Paganini byl fextem, ostatně jeho život je doslova obestřen legendami. Proto mu bude věnován v dalších dnech i samostatný článek.

Fexti a jejich výskyt

Fexti jsou známí i v Anglii, ale zde tuto bytost nazývají stonemanem, v Německu je to Steinmann a je popisována i ve skandinávských a slovanských legendách.

Existuje spousta nejrůznějších vlastností přisuzovaných fextům, ale v kronikách se většinou shodují v tom, že fextem se člověk již narodí. Svého fexta měly prý i hrady jako Křivoklát, Žebrák, Točník a další.

V Brandýse nad Labem se vyskytoval známý případ fexta. Když se za císaře Rudolfa II. rozšiřoval zámek, byla k velkému údivu vykopána úplně neporušená mrtvola. Byla označena jako ostatek fexta a císař ji hned zařadil do svých sbírek. O fexta projevili zájem známí učenci své doby i šarlatáni, zkrátka všichni ti, kteří na Rudolfově dvoře tehdy působili. Zřejmě jim bylo umožněno zkoumání, ale jeho výsledky neznáme. Není jistě náhodou, že příběhy o fextech pochází hlavně z doby třicetileté války, kdy nebezpečí trvalo nepřetržitě – kdo by nestál o to, být nezranitelný? A nejvíce zpráv se objevuje proto z této doby – válka mohla na tyto lidi nejvíce upozornit.

Fext ze Záběhlic

Poslední „doložený“ případ fexta u nás pochází z období první světové války ze Záběhlic u Prahy. Tehdy žil na tomto místě Emanuel Sýkora. Byl to zvláštní člověk – vykonával povolání hrobníka, byl znám svou neuvěřitelnou silou a rozsáhlými léčitelskými schopnostmi. Byl sousedy považován za fexta. Pouhé zkazky pověrčivých lidí? Říkalo se o něm, že býval pánem na tvrzi v Záběhlicích. Jednoho dne ale prý upadl do stavu klinické smrti. Když se opět probudil, začal pracovat jako hrobník.

Sýkora pomáhal podobně jako babky kořenářky a vyléčil tak mnoho lidí, nehledě na to, že několik jich zachránil, jelikož byli jen ve stavu domnělé smrti a on je nedovolil pohřbít. Byl tento muž zkrátka výjimečný nebo se jednalo o něco, jako je fext?

Možná vysvětlení?

Je pravdou, že po celém světě existují stovky záznamů, že těla některých lidí jsou opravdu odolná proti rozkladu. Můžeme mezi ně zařadit více než 200 světců a světic. Zdá se vám podivné, aby svatí byli fexti? Proč ne. K těmto případům měla patřit sv. Terezie z Ávily, svatá Cecílie, sv. Padre Pio a další.

Existuje nějaké pravdivé jádro, které se v různých částech světa mění a každý si k němu něco přidá? Kde se tyto pověsti o fextech vzaly? Co se týče skleněné kulky jako jediné zbraně, která může fexta zabít, jde zřejmě o to, že se sklo v těle rozptýlí a způsobí tak poranění, které regenerační cyklus fexta není schopen napravit. Nikdo také neví, kdy se pověsti o fextech poprvé objevily, snad již v dávných dobách, kdy nějaká část lidského druhu získala gen autoregenerace.

Badatelé se domnívají, že v těchto případech by se mohlo jednat o jedince, kteří mohou být ovlivněni nějako genetickou mutací, dosud neznámou.