Vydrží opravená zeď na Ramzové? Kraj slibuje, že ano

Další ze silnic na severu regionu, v horské oblasti, je bezpečnější. Kraj investoval více než šestadvacet milionů korun do rekonstrukce opěrné zdi, která zajišťuje stabilitu silnice II/369 u Horní Lipové.

Cesta vede podél Ramzovského potoka – jeho voda v průběhu let poškodila zeď natolik, že se na některých místech úplně zřítila. Navíc docházelo k pozvolnému sesouvání svahu i s komunikací, což ohrožovalo bezpečnost řidičů. „Oprava zdi už byla skutečně nevyhnutelná. Rekonstruovaná stavba je teď mnohem kvalitnější než předchozí a také déle vydrží,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy Jan Zahradníček.

Narušenou zeď stavební dělníci rozebrali. Novou budovali postupným vyzdíváním lícní strany, vždy dvě až tři řady zdiva pak byly postupně doplněny řádně hutněným betonem. „Oprava opěrné zdi u Horní Lipové je jednou z mnoha letošních investic do silniční infrastruktury v Olomouckém kraji. Objemem vynaložených prostředků se sice možná řadí k menším dopravním stavbám, svou důležitostí pro bezpečnost provozu a zvýšení jeho komfortu však patří mezi významné,“ doplnil Zahradníček.

V současné době silničáři pracují také na rekonstrukci silnice z Hanušovic do Starého Města. Ta by měla skončit v průběhu příštího roku.