V Novém Městě na Moravě vyroste chráněné bydlení

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Dva bezbariérové rodinné domy mají do konce roku 2020 vyrůst v ulici Malá v Novém Města na Moravě. Domov a potřebnou podporu v podobě sociálních služeb tady z jara roku 2021 najde 12 klientů Domova Kamélie Křižanov, kteří z Nového Města pocházejí nebo tady mají rodinu.

Domy jsou součástí realizovaného krajského procesu transformace sociálních služeb na Vysočině. „Jde o změnu organizace z ústavního typu na komunitní typ pobytových sociálních služeb, které budou poskytovány o menší kapacitě v běžné zástavbě měst a obcí po celém kraji,“ přibližuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

V každém domku bude žít šest klientů, dospělých osob s mentální a kombinovaným postiženým. Součástí objektu chráněného bydlení bude i prostor pro denní aktivity klientů. Domy budou vybavené standardně jako běžná domácnost, avšak individuálně uzpůsobené a vybavené pro osoby s různým charakterem postižení. Jde například o transportní systém a další nutné vybavení.

Více informací je možné nalézt na webových stránkách Domova Kamélie Křižanov, p. o. , kde bude zprovozněna virtuální prohlídka jednotlivých komunitních domácností, které už v současnosti organizace provozuje v různých městech a obcích na Žďársku.