Kupte si bílou pastelku a podpořte nevidomé

OLOMOUCKÝ KRAJ – V ulicích měst dnes můžete potkat dobrovolníky v bílých tričkách, kteří vás za příspěvek do kasičky odmění symbolickou bílou pastelkou.

Jedná se ocelonárodní veřejnou sbírku Bílá pastelka. Pastelka bílé barvy připomíná bílou hůl a život zrakově postižených. Sbírka se letos koná již podvacáté, a to téměř po celé republice. Svým darem podpoříte služby pro zrakově postižené, které poskytuje obecně prospěšná společnost Tyfloservis a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Výtěžek sbírky podpoří služby pro zrakově postižené v celém Olomouckém kraji, ale také celostátní projekty. Tyfloservis pomáhá nevidomým a těžce slabozrakým nacvičit potřebné nezbytné dovednosti pro plnohodnotný život. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Olomouci nabízí zrakově postiženým služby v podobě sociálně právního poradenství a  volnočasových aktivit. Svým darem podpoříte také výcvik vodicích psů a vydávání časopisů v Braillově písmu či zvukové podobě.

Dobrovolníci budou vybaveni zapečetěnou kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na požádání předloží osvědčení o konání sbírky. Přispět můžete i bezhotovostně, a to prostřednictvím QR kódů umístěných přímo na kasičkách.