Skvrňanští chtějí více zeleně, stromů a vodních prvků: Budou vyslyšeni?

PLZEŇ – Lidem není jedno, v jakém prostředí žijí a stále více se obyvatelé o budoucí podobu svého okolí zajímají. Například obyvatelé Skvrňan měli možnost se v průběhu května a června letošního roku vyjádřit k současnému stavu prostranství v ulici Karla Steinera.

Svůj názor mohli předat zástupcům města jak na osobním setkání, tak v on-line anketě. „Místní obyvatelé si v místě nejvíce přáli více zeleně, rozšíření vodního prvku a také umístění nějaké kavárny či cukrárny, která jim zde velmi chybí a která by dle jejich názoru prostor znovu oživila,“ říká Mgr. Richard Jedon z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Návrh revitalizace zapracoval většinu požadavků, které si místní přáli. Výrazně se v něm mění poměr zpevněných a nezpevněných ploch. V návrhu přibyla zeleň v podobě travnaté plochy pro volnočasové využití nebo okrasný trávník. Nechybí v ní určitě nové stromy, které by v letních měsících měli přinést blahodárný stín. Zároveň však návrh nezapomíná ani na stromy, které už v této lokalitě rostou.

Ing. arch. Josef Váně vysvětluje: „Současné stromy nemají dobré podmínky pro život. Je potřeba se postarat o jejich kořenový systém, aby měl dostatek prostoru a vláhy. Jen tak může zeleň prosperovat. Proto jsme v rámci revitalizace navrhli i způsob, jakým upravit podloží a zejména jsme mysleli na kvalitní zasakování, které má stromům a zeleni celkově dodat potřebnou vodu, místo toho, aby bezúčelně odtekla do kanalizace.“

V návrhu nechybí ani hřiště, které je oproti současnému stavu otevřenější. Architekti doplnili i možnost umístění stále populárnějšího parkurového hřiště, hřiště na pétanque či prostor pro nový interaktivní vodní prvek, který se v požadavcích místních obyvatel také hojně vyskytoval. Přibýt by mimo jiné měl i altán, pod který je možné umístit například mobilní kavárnu. Navazující dřevěná paluba pak poskytne místo pro umístění venkovního posezení.

Návrh revitalizace prostranství je rozdělen do několika zón, které je možné realizovat samostatně ale zároveň však utváří celkovou koncepci místa tak, aby i při postupné realizaci působil prostor uceleně a koncepčně.

Návrh revitalizace, zdroj: Město Plzeň