Nizozemská královna Juliana podléhala vlivu léčitelky, a to mělo vliv i na její politická rozhodnutí

Nizozemská královna Juliana se láskyplně starala o svou dcerku Marijke a péče o téměř slepé děvčátko ji sblížila s léčitelkou Greet Hofmansovou. Ta pak ovlivňovala i nizozemskou politiku.

Skandální zpráva

Německý týdeník Der Spiegel uveřejnil zprávu, že nizozemská královna si nechává v politických otázkách radit od jakési tajemné léčitelky. Je možné, že i v této zemi mají svého Rasputina? V samotném Nizozemí o celé věci dlouho panovalo mlčení, vláda prodej inkriminovaného vydání novin ze 13. června 1956 zakázala. Jak se ale léčitelka Greet Hofmansová vůbec dostala k moci?

Marijke

V roce 1947 se korunní princezně Julianě a jejímu manželovi, princi Bernhardu Leopoldovi, narodila čtvrtá dcera Marijke. Velmi brzy se však ukázalo, že děvčátko je téměř slepé. Tehdy jejím rodičům připadalo jako osudové znamení, když se na scéně objevila Greet, která se vydávala za prostřednici mezi Bohem a lidmi a slíbila, že princeznu vyléčí.

Královna a její přítelkyně Greet

Záhy se mezi Julianou a Greet rozvinul důvěrný přátelský vztah. Pouhý rok po narození Marijke byla Juliana po abdikací své matky Vilemíny korunována nizozemskou královnou a Greet dostala v královském paláci dokonce vlastní pokoj. Nedokázala sice Marijke vyléčit, ale přesto měla panovnice ke zbožné ženě důvěru. Stále častěji se s ní radila nejen v soukromých, ale i v politických záležitostech. Ovšem tento fakt vzbuzoval na panovnickém dvoře hlubokou nedůvěru. Bernhard použil všechny prostředky, aby nežádoucí osobu udržel v dostatečné vzdálenosti od královny a dosáhl přece jen toho, že Greet musela v roce 1950 královský zámek opustit. Nepodařilo se mu však vrazit mezi obě ženy klín natrvalo.

Roku 1952 se již nedala věc dále tajit: vlivná léčitelka se stala problémem nejen pro královský pár, ale také pro vládu celé země. Stále častěji se totiž královna na radu své přítelkyně snažila prosadit vlastní názor proti vládnímu kabinetu.

Konkrétní případy

Tato krize se projevila v případu Willyho Lagese. Ten byl jako válečný zločinec odsouzen k trestu smrti, ale Juliana se pod vlivem Greet zdráhala rozsudek podepsat. Navíc hrozila, že pokud nebude po jejím, odstoupí. Ustoupil tedy vládní kabinet a trest smrti byl tomuto Němci změněn na doživotní vězení.

Léčitelka si nedala pokoj. Nenechala si ujít žádnou příležitost a zasahovat chtěla i do zahraniční politiky. Královna měla naplánovanou návštěvu USA a na Greetinu radu tam hodlala kritizovat tvrdý kurz USA proti SSSR a horovat pro mezinárodní porozumění. Jenomže – nejvýznamnější spojenec malého Nizozemska by byl zřejmě takovým projevem uprostřed studené války pobouřen, a tak vzájemné diplomatické vztahy visely na vlásku. Tentokráte hrozil odstoupením ministr zahraničí a nakonec prosadil, že se Julianina řeč musela přepracovat.

Zachránit situaci

Dvůr byl rozdělen na dva tábory: na příznivce královny a na ty, kteří se klonili spíše k Bernhardovi. Na přetřes přišel dokonce rozvod! Celá věc kolem Greet se ale tutlala, jak se dalo. Julianini poddaní se celou historii dozvěděli až mnohem později.

Do zkoumání kritické situace se pustila zvláštní komise, která došla k názoru, že je nutné v prvé řadě zachránit královský manželský svazek a obnovit jednotnou politickou linii v zemi. Léčitelka tak už nikdy nesměla vstoupit do zámku a královna se od ní musela distancovat. Přesto se jí podařilo si s léčitelkou dopisovat, a to až do její smrti.