Plzeňská vodárna upozorňuje na odstávky

PLZEŇ – VODÁRNA PLZEŇ a.s. upozorňuje na přerušení dodávky vody v následujících termínech a lokalitách.

Dne 21. 9. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin dojde k přerušení dodávky vody v Plzni z důvodu napojení nového vodovodního řadu.

Bez dodávky vody budou ulice: Poděbradova 25–31, 24–28 a Kotkova 28–30, 23–29.

Dne 29. 9. 2022 od 8:00 do 14: 00 hodin dojde k přerušení dodávky vody ve Třemošné z důvodu napojení nového vodovodního řadu.

Bez dodávky vody budou ulice Revoluční 173, 1133,  837, 791, 692, 413, 174, 311, 548, 334, 658, 239 a 241, V Podlesí 93 a 310, Nerudova 670 a 932 a Plzeňská 836.

Při manipulacích na vodovodních sítích může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody. „Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou. Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům omlouvá. Se žádostmi o proplach potrubí a s případnými dotazy je možné se obracet na centrální dispečink na telefonní lince 377 413 444,“ uvedla mluvčí vodárny Dana Veselá.