Nedejte vlhkosti na nemovitosti šanci: Jak probíhá sanace zdiva

Sanace zdiva je technologickým procesem, který je určen k eliminování vlhosti zdiva. Jakým způsobem se provádí?

Jak ohrožuje nemovitosti vlhkost

Nežádoucí vlhkost představuje zásadní problém z hlediska bezpečnosti, neboť narušuje statiku budovy, a tím i její celkovou životnost. Zároveň je vlhké prostředí ideálním předpokladem pro rozvoj plísní. Znamená proto i zásadní ohrožení zdraví osob, které se v budově pohybují.

Příčinou této vlhkosti může být mimo jiné déšť, ale například i splašky, zatékání z chodníku či vzlínání spodní mineralizované vody. Vlhkost na nemovitostech však má mnoho dalších původců.

Typicky k tomuto problému dochází zejména u starších staveb. U nich ve srovnání s novostavbami nebylo dbáno na instalaci izolace často vůbec, případně nebyla dimenzována v dostačující míře. Izolace v těchto případech bývá mnohdy i porušena.

Proto lze doporučit v rámci nápravy tohoto stavu nemovitosti provedení dodatečné izolace vlhkého zdiva. Postup, který nám umožní docílit spolehlivé a kvalitní ochrany každého zdiva proti působení vody, se nazývá sanace zdiva.

Co je sanace vlhkého zdiva

Tzv. sanace je procesem, který zahrnuje celý systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření. Ty spolu úzce souvisejí.

Konkrétní řešení je proto nutné navrhnout v závislosti na typu zdiva. Žádný z technologických postupů nelze označit za univerzální. Především je nutné k dalším pracím přikročit teprve v okamžiku, kdy je identifikována příčina rozvoje vlhkosti. V praxi je navíc obvyklé, že pouze jediná metoda problém nevyřeší a je potřeba realizovat komplexní opatření.

Pro sanaci vlhkého zdiva se tak využívá celá řada sanačních a hydroizolačních technologií. Ty se dělí na mechanické, elektrofyzikální, vzduchové, chemické nebo sanace povrchu. Do spektra těchto činností patří například podřezání zdiva řetězovou pilou podřezání zdiva diamantovým lanem, případně chemická injektáž.

Kdy lze doporučit chemickou injektáž zdiva a jak probíhá

Právě chemická injektáž zdiva se řadí mezi často využívané způsoby. Náleží mezi tzv. přímé metody sanace. Doporučitelná je pro všechny typy zdiva a využívá se u tzv. vzlínající vlhkosti.

Jedná se o vtlačení chemické látky do předem připravených a očištěných otvorů. Pro tento účel se používají různé typy injektážních prostředků, jako jsou silikonové mikroemulze, silikonové krémy, akrylátové gely nebo polyuretanové pryskyřice. Tato složka následně vytvoří clonu odpuzující vodu.

Výhodou tohoto postupu je především nenáročná a rychlá aplikace a zároveň dostatečně efektivní výsledek. Chemické injektáže lze doporučit i tam, kde není možné zvolit klasické podřezávání. A to ať už z důvodu nedostatku prostoru, případně proto, že si v daném místě a okamžiku nemůžeme dovolit další omezení z titulu stavebních prací.

Tuto techniku lze doporučit pro odstranění vlhkosti z obvodových stěn budov, příček a dokonce i stěn sklepů. Chemickou injektáž je rovněž možné využít v interiéru.

Sanaci zdiva přenechte odborníkům

Vždy je však nutné, aby celý proces realizovala odborná firma. Respektovat je totiž konkrétně u chemické injektáže zapotřebí vhodně dimenzovanou výšku linie vyvrtaných otvorů. Mimo to je nutné si rovněž uvědomit, že u krémové injektáže jsou nevhodné taktéž vrty nakloněné. Obdobně to platí i u všech dalších sanačních metod.

Pouze odborník s dostatečnými teoretickými i praktickými zkušenostmi dokáže posoudit stav objektu. Činí tak na základě rozsáhlého stavebního průzkumu. Jeho součástí je mimo jiné i proměření vlhkosti nebo určení způsobu zatékání vody do zdiva (salinita). Zcela zásadní je pak především diagnostika podkladu.

Následně adekvátně zjištěnému stavu navrhnuje vhodný plán sanace a zajistí i jeho realizaci v souladu s doporučenými technologickými postupy.

Sanace vlhkého zdiva tak bude mít žádoucí výsledky. Hlavním účelem je nejen snaha o snížení přítomnosti vlhkosti ve zdivu, ale zároveň i zlepšení tepelně-izolačních vlastností celé konstrukce. Zároveň sanační práce provedené správně budou i mít dlouhodobou trvanlivost.