Světy ve skále: Skalní chrámy či obydlí nalézáme po celém světě

Údolí, která byla kdysi zanesena vulkanickým prachem v oblasti střední Anatolie (jeden z tureckých regionů), se vlivem zvětrávání proměnila v děsivou pustinu s podivnými kónickými útvary připomínajícími mnichy kapucíny.

Troglodyté

Tyto skály se nalézají jak ojediněle, tak ve velkých skupinách. První cizinec, který popsal tuto nedostupnou a nepozemskou krajinu, tak učinil až ke konci 18. století, když sem byl vyslán francouzským dvorem při pátrání po nových zemích. Pozdější obyvatelé skutečně potvrdili, že tyto útvary byly obydleny. Troglodyté, jeskynní lidé, si v nich vydlabali své domy v sice dobře zavodněných, ale zcela neúrodných údolích.

Pozoruhodnějším rysem oblasti než vydlabané obydlené jeskyně a stáje je však vysoký počet nábožensky zaměřených útvarů. Vznikly tu skalní svatyně, malé kaple, i prosté, asketické buňky. Před tisíci lety v nich žili mniši i křesťanští poutníci, kteří zasvětili svůj život oddaným modlitbám v ústraní.

Adžanta

Tyto jeskyně jsou jasným vyjádřením lidské touhy po sjednocení duše s původním  zemským tělesem planety. V indické Adžantě mezi 2. stoletím př. Kr. a 5. stoletím po Kr. generace oddaných buddhistů vytvářely posvátné jeskyně v silné skále a vnitřní dómy těchto chrámů postupně vyzdobily různými obrazy z Buddhova života.

Chrám na Šivovu počest

Na konci 6. století hinduisté vytvořili na Sloním ostrově v bombajském zálivu velký jeskynní chrám na počest Šivy. Hlavní svatyně má sloupy podepřenou vstupní loď, která vede k lingamu, falickému symbolu boha. V přilehlých jeskyních pak stěny zdobí skulptury i scény z božského života.

Buddhisté v Číně

Ve vzdálených oblastech severní Číny se i horliví buddhisté, kteří zaplavili zemi po 4. století, nechali inspirovat podobnými komplexy. Blízko Mi-či-šanu či na Obilné hoře vznikl jeskynní chrám v přirozeném zlomu, který připomínal Buddhovu pohřební svatyni. Po celá staletí byla vnější strana útesu poseta malými komůrkami s klenutými stropy, ležícími od prostých skalních rozsedlin až k sloupovému chrámu na vrchu. Zemětřesení a drolivá struktura skály však způsobily, že se některé místnosti zbortily, ale v mnoha z nich zůstaly zachovány Buddhovy hliněné sošky. Nechyběly ani nálezy hliněných postav jeho oddaných věřících.

Petra

Jedním z nejúchvatnějších chrámů tohoto typu jsou jeskynní stavby ad-Dajr v pískovcovém jordánském městě Petra, které byly v byzantských dobách přestavěny z nedokončené fasády hrobky. Většina zachovalých architektonických struktur se datuje do období mezi lety 100 př. Kr. až 150 po Kr. Klasické sloupové rysy dokazují úzké obchodní vztahy s helénským světem.