Silničáři otevřeli opravený průtah Bohuslavicemi

BOHUSLAVICE U ZLÍNA – Semafory zmizely v září ze silnice II/490 v Bohuslavicích u Zlína. Silničáři tu dokončili více než půlkilometrový úsek průtahu obcí.

Pracovníci sanovali trhliny v původním silničním tělese a položili nové živičné vrstvy. Vozovka se sjednotila na 7 metrů mezi obrubami s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Součástí stavby byly i úpravy dvou mostů a koryta potoka, obnovily se oboustranné zastávkové pruhy a dopravní značení.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Spolu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje se do práce pustila i obec. Ta nechala opravit pravostranný chodník a nástupní plochu u levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy s osazením nového přístřešku pro cestující. Obnovilo se napojení na místní a účelové komunikace včetně nájezdů a sjezdů k nemovitostem. Nezapomnělo se ani na vegetační úpravy.

Stavební práce s dopravním omezením začaly v polovině letošního března. Na starosti je měla firma KKS, spol. s r.o., Zlín a náklady se vyšplhaly na více než 21,7 milionu korun.

Foto: ŘSZK
Foto: ŘSZK
Foto: ŘSZK
Foto: ŘSZK