Arcibiskupství pražské školí nové varhaníky. Hlásit se na kurz lze do konce března.

Funkce varhaníka či přímo regenschoriho je náročná a vyžaduje dlouhodobou přípravu. / Ilustrační foto

PRAHA – Jste aktivní věřící a rádi byste se naučili hrát na varhany? Nebo už na ně částečně hrát umíte a chtěli byste si své dovednosti prohloubit? Přihlaste se na kurz pro varhaníky a prospějte tak svým farnostem ještě více!

Amatérské varhaníky v oblasti liturgické hudby už delší dobu vzdělává pražské arcibiskupství. Kurz, který pořádá, je dvouletý. „Letos se zkoušky absolventů konají v červnu, na podzim tak bude možné přijmout dalších zhruba 20 zájemců o liturgickou hudbu a službu při liturgii,“ vysvětluje vyučující kurzu Miroslav Pšenička. Ten také dodává: „Přijímací zkoušky se budou konat v sobotu 22. dubna 2023. Protože však je nutné, aby se případní zájemci ke zkouškám adekvátně připravili, dovoluji si tuto informaci poskytnout již nyní.“ Samotný kurz je totiž maximálně orientován na praxi. Po jeho frekventantech se očekává, že po absolvování budou ochotni skutečně sloužit v pražských farnostech. Nejde tedy o alternativu k výuce hry na varhany na hudebních školách. „Rádi bychom, aby absolventi mohli samostatně zastávat funkci regenschoriho, ne pouze varhaníka,“ upřesňuje Pšenička. Proto je obsahem kurzu nejen výuka varhan, ale i zpěvu, liturgiky, gregoriánského chorálu, sbormistrovství, organologie a dalších souvisejících oborů. Nutné je, aby zájemci o kurz prokázali určitou zručnost ve hře na klavír, aby se hned mohlo s výukou hry na varhany začít.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Přihlášku a další informace a podmínky k přijímacím zkouškám je možné získat na adrese psenicka@apha.cz, nebo na webových stránkách Arcibiskupství. Uzávěrka přihlášek je 31. března.