Moravské řeky vysychají. Hrozí nedostatek pitné vody i úhyn ryb

Zdroj: Pexels/David Brown

ČESKO – V řekách, zejména těch na Moravě, je stále méně vody. Vodohospodáři tak již vydali zprávu o suchu a vyzvali obce a příslušné orgány k tomu, aby provedly patřičné kroky ve vymezených oblastech. Kvůli extrémním suchům pak v určitých lokalitách již začíná hrozit i nedostatek pitné vody a také úhyn ryb…

Sucho zaznamenává Český hydrometeorologický ústav na většině řek v Česku kromě oblasti Šumavy. Zejména však nedostatek vody trápí Moravu. Konkrétně průtoky v řekách v Povodí Moravy jsou podprůměrné, třetina profilů hlásí sucho. I když se na některých místech může zdát, že vody v řekách je i přesto dost, často je průtok mnohem nižší než standardně. Kvůli dlouhodobému nedostatku srážek některými z řek protékají jen 2 % obvyklého množství vody. A situace začíná být vážná. I proto tedy Povodí Moravy vydalo doporučení na omezení spotřeby vody. Aktuálně je tedy omezen či zakázán odběr povrchových vod v Blansku, Boskovicích, Šternberku, Rožnově pod Radhoštěm, v Olomouci a Valašském Meziříčí.

„Situace je plošně velmi špatná, vydali jsem zprávu o suchu a upozornění pro úřady, aby začaly přijímat opatření ve směru s nakládáním s vodou. Lepší je situace jen na vodních tocích, kde jsou vodní nádrže a toky je tak možné nadlepšovat. Tam, kde tyto možnosti nemáme, průtoky klesají pod 10 % dlouhodobého měsíčního průtoku,“ vysvětlil tedy mluvčí Povodí Moravy, Petr Chmelař. Dle jeho slov je nejhorší situace na menších vodních tocích, kde je již dosaženo hranice sucha. Právě nadlepšování vodních toků je v podstatě jediným významnějším způsobem, jak sami vodohospodáři mohou aktivně hladinu řek ovlivnit. Obce by tedy zároveň měly zavádět různá opatření (a jejich dodržování následně kontrolovat) týkající se nakládání s vodou, a to včetně kontroly překračování dovolených odběrů apod.

Důsledky nedostatku vody

Kromě toho, že ve vybraných oblastech může hrozit nedostatek pitné vody pro lidi, samozřejmě nízká hladina řek negativně dopadá také na přírodu. Řeky totiž zajišťují řadu biologických a ekologických funkcí. „Nízké průtoky vedou k tomu, že toky mají nízkou schopnost nařeďovat vypouštěné odpadní vody. Dochází tak k větší koncentraci znečištění a může docházet i ke kyslíkovým deficitům, což vede k úhynu ryb. Stejně tak situace nahrává množení sinic vzhledem k nárůstu obsahu fosforu ve vodě,“ dodal také Chmelař.

Krizové sucho?

Nedostatek vody je samozřejmě patrný i v zásobách vody v půdě. Podle mapy půdního sucha se přitom situace stále zhoršuje. Deště, které by měly přijít o víkendu a také po něm, by sice mohly pomoci, záleží však na jejich intenzitě. Vodohospodáři pak ubezpečují, že naplněnost vodních nádrží je dostatečná k tomu, aby bylo možné zajistit alespoň minimální zůstatkové průtoky – tedy takové podmínky, aby byl v řekách zajištěn život.