Zahájení nového dotačního programu Oprav dům po babičce se blíží. Možná pomůže právě vám

Zdroj: pxhere.com

Na jedné straně je v ČR téměř 17 % rodinných domů neobydlených. Jedná se o statisíce domů, které by mohly dále sloužit svému účelu. Na druhé straně se vlastní bydlení stává díky vysokým pořizovacím nákladům nedostupné pro stále větší počet obyvatel. Tento nesoulad by měl pomoci řešit nový dotační program Oprav dům po babičce. Dává zejména mladým rodinám, které pociťují nejvíce důsledky vysokých životních nákladů a nízké dostupnosti hypotéčních úvěrů, šanci pořídit si vlastní bydlení. A to bez ohledu na to, zda si starší nemovitost koupí, nebo získají v rámci rodiny.

Další výhodou tohoto programu je skutečnost, že umožňuje využít stávající zástavbu a zabránit jejímu nadměrnému rozšiřování do volné krajiny a zabírání cenné zemědělské půdy.

Datum spuštění programu ze zdrojů EU

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září tento nový motivační dotační program pro české domácnosti. Podpora má navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů a napomoci obnově stávajícího bytového fondu. Úspěšní žadatelé zároveň získají od ledna 2024 možnost čerpat od stavebních spořitelen zvýhodněný úvěr. Dotace je financována z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie, celkově je pro dotace z Nové zelené úsporám připraveno 55 miliard korun.

Komu je program určen

Dotační program Oprav dům po babičce je určen všem žadatelům, vlastníkům rodinného či rekreačního domu, kteří splní podmínky optimálního zateplení na stávající budově, nebo postaví dům splňující požadované parametry na místě odstraněného původního domu.

Podpora mladým rodinám

Program podpoří mladé rodiny bonusem ve výši 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě žadatele. Rodiny navíc budou moci požádat o bonus i za další děti narozené v době po podání žádosti o podporu, přičemž posledním rokem možného dodatečného čerpání bonusu je rok 2030.

Další výhody programu

Zásadní výhodou programu bude možnost čerpat finanční prostředky předem. Příjemci dotace zároveň budou moci od příštího roku na pobočkách stavebních spořitelen požádat o zvýhodněný úvěr (s úrokem přibližně 3 až 4 %), který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Dotace poskytnutá zálohově sníží potřebu financí na výši úvěru, čímž se zvýhodněný úvěr stane dostupnější pro více domácností. Komplexní zateplení zároveň významně sníží náklady na vytápění, a ušetřené prostředky tak žadatelům pomohou v následujících letech se splácením úvěru.

Až milion korun

Žadatelé v tomto programu dostanou až 1 milion korun na optimální zateplení, které je podmínkou získání zálohové dotace a výhodného úvěru. Renovaci pak bude možné rozšířit o další úsporná opatření a čerpat nemalé prostředky i na výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku, ohřev vody, dobíjecí stanici pro elektromobil a další úsporná opatření, takže v celkové výši může zálohová dotace výrazně přesáhnout milion korun. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám obdrží příjemci navíc motivační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci úsporných opatření.

Zvýhodnění strukturálně postižených oblastí

Počítá se také s podporou strukturálně postižených krajů (např. Ústecký, Moravskoslezský) a rozšíří se i na další obce s rozšířenou působností ve vybraných regionech a na území bývalých vojenských újezdů. Žadatelům z těchto oblastí bude navýšena dotace o dalších 10 procent.

V naší poradně se brzy dozvíte další podrobnosti.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR (TZ)