V Plzni se bude diskutovat o životě s autismem

Zdroj: Městský obvod Plzeň 3

PLZEŇ – Plzeňské občanské sdružení ProCit pořádá ve středu 22. listopadu v Secesním sále v areálu Plzeňského Prazdroje konferenci s názvem Život s autismem. Zváni jsou všichni, kdo se chtějí o této problematice dozvědět více.

„Konferenci připravujeme na základě naší už třináctileté zkušenosti s klienty s poruchami autistického spektra, jejich rodinami a odborníky. Jejím hlavním cílem je umožnit setkání odborníků z teorie i praxe se zájmem o autismus. Vítáni jsou i rodiče a další pečující osoby. Během konference dojde ke sdíleni informací i praktických doporučení napřič obory, jichž se toto téma dotýká. V rámci programu bude možnost vyzkoušet si různé pomůcky vhodné pro práci s dětmi s autismem, navzájem sdílet zkušenosti,“ uvedla Irena Vítovcová, předsedkyně sdružení ProCit.

Na konferenci například vystoupí klinická psycholožka Kateřina Thorová, dětská psychiatrička Jitka Rumlova či klinická logopedka Alena Šebková nebo Kateřina Šulcová, ředitelka domova se zvláštním režimem Národního ústavu pro autismus a další odborníci. Konference Život s autismem je akreditována Asociací klinických psychologů České republiky a pořádána ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně a s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni.