Charita v Pardubicích zajišťuje velkou část terénních služeb. Lidé tak mohou zůstat v domácím prostředí

Zdroj: Krajský úřad Pardubice

PARDUBICE – V současné době je velký zájem o terénní sociální i zdravotní služby. Jedním z největších poskytovatelů služeb na Pardubicku a Holicku je Oblastní charita Pardubice.

V celkem čtrnácti střediscích charity je zaměstnáno 160 lidí na plný úvazek a 80 na dohodu o pracovní činnosti a to lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové, osobní asistenti, ekonomové a další. „Vycházíme z aktuálního zájmu, který zjišťujeme prostřednictvím poskytovatelů. Velmi si vážíme rodin, které jsou schopny s určitou pomocí o své blízké pečovat doma. Proto je naší prioritou postupně zvyšovat dostupnost těchto služeb,“ objasnil krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Odlehčovací služby V Ráji  umožňují pečujícím osobám si oddechnout, odjet na dovolenou a vyřešit si své osobní záležitosti. Klienti zde mohou pobývat od jednoho dne do tří měsíců a je zde i rarita – lůžko okamžitého přijetí. Je určeno pro klienty, jejichž blízké postihly nepředvídatelné zdravotní komplikace. Pardubická charita dojíždí spolu s pečovatelskou službou do přibližně devadesáti okolních obcí.

Domácí hospic doprovodil za minulý rok 300 lidí a jejich blízké

Domácí hospic, který provozuje Oblastní charita už víc jak pětadvacet let, pomohl s pokojným odchodem třem stovkám lidí. „Od pozůstalých mi chodí samé krásné ohlasy a díky. Lidé si uvědomují, že udělali spolu s námi pro své nejbližší všechno, co bylo možné. A tento pocit také jim usnadní rozloučení,“ řekla ředitelka charity Marie Hubálková. Služba poskytuje jak základní paliativní péči, tak specializovanou, která je na úrovni JIP. Pro tu pracuje celý multidisciplinární tým, ve kterém je k dispozici čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu lékař, sestra, sociální pracovnice, psycholog a případně i duchovní. V červnu se bude Domácí hospic, který má svou základnu V Ráji, stěhovat do nového zázemí v Dražkovicích, kde bude i paliativní ambulance.