Lepší časy pro Holešovickou tržnici? Praha vyhrála soud

PRAHA – Dlouhý spor s nájemcem tržnice v Holešovicích, je snad u konce. Praha dostane stovky milionů, a také se postará o lepší využití prostoru.

Městský soud v Praze v plném rozsahu potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7, ve sporu hlavního města Prahy a společnosti Delta center, a.s. Společnost musí do třiceti dnů vyklidit areál tržnice a uhradit městu 246 milionů. Dalších 170 milionů se zároveň městu uvolní ze soudní úschovy. Soudní spor trval neuvěřitelných sedm let. „Případ Holešovické tržnice je smutnou ukázkou úřadování někdejšího vedení Prahy. V roce 1995 byl areál pronajat soukromé společnosti na padesát let. Nájemce však dlouhodobě porušoval podmínky smlouvy. Neinvestoval do areálu, a nerozvíjel tržnici směrem, jakým slíbil,“ uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy Pavel Vyhnánek.

Z prostoru tržnice se tak v průběhu let stalo místo s puncem prodeje falšovaného zboží a prostituce. Soudní spor začal v roce 2012, kdy Praha smlouvu vypověděla. Nájemce to však neuznal, a nehodlal prostor opustit. Spor se tedy dostal k soudu. Část nájemců začala platit nájemné přímo hlavnímu městu Praze, část stále původnímu nájemci a jejich nájmy se ukládaly do soudní úschovy. Nyní se hlavní město chystá ze zanedbaného místa vytvořit živý prostor pro nákupy, zábavu a kvalitní trávení volného času, včetně kultury a gastronomie. Vrcholí práce nad studií, která by měla ukázat, jakým směrem se Holešovická tržnice v dalších letech vydá.