Příští rok se máme na co těšit, začne projektování sportovního areálu

BRNO – Město Brno získalo dva pozemky, areál bývalého armádního stadionu a tělocvičnu v Pisárkách. V plánu je vybudovat sportovně-rekreační areál, projektovat se začne příští rok.

„Jsem ráda, že se nám podařilo získat pozemky, které významně pomohou k rozvoji celé oblasti u Anthroposu a Riviéry. Jednání o převodu začala už v roce 2014. Vznikne zde moderní areál vhodný pro sportovní aktivity i rekreaci, který budou moci využívat lidé všech věkových kategorií. Předpokládaná celková investice do tohoto projektu je 300 milionů korun. Přibližně třetinu by měly pokrýt dotace, ostatní prostředky půjdou z našeho rozpočtu,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Část areálu získalo město bezúplatně, za bývalou armádní tělocvičnu a související prostory zaplatilo 11 milionů korun. Fotbalové hřiště v minulosti sloužilo studentům Univerzity obrany, tělocvična byla postavena v roce 1847 jako budova měšťanské střelnice. Velký sál byl později využíván pro konání slavností. Dnes má budova funkci tělocvičny, ale není již nějakou dobu využívána. Průčelí této stavby a objektu při vstupu na stadion jsou nemovitou kulturní památkou.