Únik plynu, čpavku nebo nebezpečí požárů a povodní bude v Třebíči hlásit nový varovný systém

TŘEBÍČ – Celkem 89 nových hlásičů a 11 sirén obsahuje nový systém pro informování a varování obyvatel v Třebíči a jeho místních částech. Obsluhovat je bude sedm řídících pracovišť tak, aby pokryla celé město i místní části. Lidé se tak včas dozví například o úniku plynu, čpavku nebo nebezpečí požáru a povodní. Od počátku listopadu se novinka testuje, se začátkem prosince se spustí její plný provoz.

V místních částech budou systém obsluhovat přímo malí starostové, tedy zástupci místních částí, v Třebíči pracovník krizového řízení a obrany. Nový systém se řídí přes notebooky, hlášení se dají nastavit předem a cílit například jen na některé části města, to znamená, že se dají pro hlášení vybrat cíleně pouze jednotlivé hlásiče. Hlásiče i sirény umí pracovat jak se zvukovým upozorněním, tak s mluveným slovem.
„Systém se dá využít v krizových situacích, jako je například únik plynu, čpavku, požár, povodeň a jiné přírodní pohromy a další, ale také pro pozvánky na různé kulturní a společenské akce města,“ popsal využití novinky starosta města Pavel Pacal.
Celý systém stál 9 milionů korun, necelé tři miliony zaplatilo město Třebíč, zbylých přes 6 milionů pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.