Když vás potká novoroční blues a nemáte chuť se radovat z nového roku

Vánoce, Silvestr, Nový rok – dny plné veselí a blaženosti. Alespoň dle vžitých představ a většiny postů na sociálních sítích. Jenže pro mnoho lidí je skutečnost jiná. Cítí se napjatí a sklíčení. Do nového roku nevstoupili jako do brány zářivé budoucnosti, ale naopak s pocitem tíhy dnů minulých a obav z dnů příštích. Do které skupiny patříte? Pokud do druhé, nelekejte se. Nebudete v ní totiž zcela určitě sami.

Nic neobvyklého

Pokud váš vstup do nového roku doprovází smutek nebo pesimistické, či přímo depresivní ladění, nejde o nic neobvyklého. Prvním kamenem úrazu je právě onen předpoklad všeobecného štěstí a veselí. Pokud tyto pocity nemáme, máme dojem, že je s námi něco špatně. Není. Nikomu totiž nelze předem nařídit, jak se má kdy a kde cítit.

Stres a rozladění jako daň za svátky

Průzkum v USA z r. 2018 ukázal, že celých 88 % Američanů podléhalo v období mezi Vánocemi a Novým rokem stresu. Nejčastějšími zdroji stresu bylo nakupování dárků, vánoční výzdoba, příprava vánočních pokrmů, přípravy v očekávání návštěv a úklid po nich. Velkým stresorem byla také otázka, na kolik to vše přijde. Z jiného průzkum vyplynulo, že u lidí s psychickými problémy 64 % dotázaných uvedlo, že období svátků vede ke zhoršení jejich symptomů. Když ke všemu přidáme současnou pandemii, lze očekávat, že uvedená procenta budou nyní ještě vyšší. Pokud nám svátky neposkytnou dostatečný čas na odpočinek a vstřebání předsvátečního shonu, pak po svátcích zaplatíme daň v podobě únavy a rozladění.

Bilancování

Je přirozené, že na konci každého období se lidé snaží sečíst své „ztráty a nálezy“. Pokud výsledná bilance dopadne pozitivně, pak do nového roku vkročí pozitivně naladěni. Jestliže však je bilance minusová, zatížená životními nezdary či ztrátami blízkých, pak je předěl roku naplněn smutkem, nostalgií a také obavami z budoucnosti. Navíc s přibývajícím věkem si člověk uvědomuje, že jeho pozemský čas je zde vymezen, že se snižuje jeho šance uskutečnit některé své plány a představy.

Drobnosti, které se počítají

Na pokles nálady má často vliv také ztráta denního řádu (ponocování, vyspávání do oběda) spolu s přejídáním se a holdováním alkoholu či jiným drogám. Zní to sice jako klišé, nicméně málo pohybu na čerstvém vzduchu a vysoký kalorický příjem, a to zejména v podobě cukrů a tuků, zanechávají stopu nejen na těle, ale také na duchu.

Jak zatočit s novoročním blues

Novoroční blues většinou po nějaké době pomine. Je určitě dobré vědět, že v tom nejste sami. Mnohdy paradoxně pomůže návrat do rutinní reality, kdy je mysl zaměstnána pracovními a rodinnými povinnostmi. Pomoci může také rozumně zvolené novoroční předsevzetí (např. začít více chodit pěšky a nepřejídat se u televize či počítače), díky kterému se začneme cítit lépe fyzicky i psychicky.

Může vás zajímat

Tipy na novoroční předsevzetí, která nám přinesou radost, a nikoli stres