Nebožtíkovi se podařilo zjednat spravedlnost

V tomto příběhu se přece jen dostala ke slovu spravedlnost – sice se zpožděním, ale ještě včas. Ráno 11. dubna 1909 zemřel průmyslník a milionář sir David Wragg. Byl proslulý svými milostnými eskapádami a rodinnými spory. Už po hodině pozvali pozůstalí rodinného advokáta, aby přečetl poslední vůli.

Skandál

Vdova Judith po tomto aktu zbledla, opustila dům a odebrala se na rodinné venkovské sídlo v Maidenheadu. Zapřísáhla se, že tam zůstane tak dlouho, dokud se na nejnovější skandál nezapomene – a měla tím na mysli poslední přání sira Davida.

Ten totiž odkázal své ženě jen malý dům v Kingston on Thames a roční apanáž ve výši dvou set liber. Vlastní ohromné dědictví připadlo z poloviny jeho třem synům a druhou polovinu měla dostat dáma jménem Evadne Forresterová, Davidova milenka.

To, co se však na první pohled jevilo jako dědický skandál, se postupně změnilo na případ pro parapsychology. Zesnulý milionář se totiž několikrát „ohlásil“, aby z onoho světa zjednal spravedlnost.

Existuje jiná závěť?

Lady Wraggová byla přesvědčena o tom, že závěť, s níž advokát pozůstalé seznámil, je dřívější verzí dokumentu, a nejde tudíž skutečně o poslední vůli nebožtíka. Testament byl sepsán v roce 1901, kdy její manželství procházelo krizí, později se ale vše stabilizovalo. Paní Wraggová věděla, že není jedinou ženou v manželově životě, ale už mu nic nevyčítala. Vše zkrátka nasvědčovalo tomu, že musí existovat druhá, pozměněná závěť. V obálce, která ležela u advokáta osm let v sejfu, ale žádná jiná závěť nalezena nebyla.

Podivné sny

Bylo již stanoveno datum řízení před dědickým soudem, když tu se Edmundu Wraggovi, dva týdny po otcově smrti, zdál pozoruhodný sen. Zjevil se mu v něm otec a vše se odehrávalo v jejich domě v Maidenheadu. Otec stál u schodiště a vycházkovou holí ukazoval směrem k malé komodě poblíž vchodových dveří. Měl ve snu naznačit synovi, že už dlouhou dobu chtěl rodině říci o změně závěti, ale nikdy to nepokládal za spěšnou záležitost.

Během následujících dvou týdnů se Edmundovi zdál stejný sen hned čtyřikrát. Nebožtík pokaždé velmi naléhavě vyjadřoval své přání. Následujícího víkendu proto syn zajel do Maidenheadu, aby si tam o snu promluvil s matkou. Dům však byl již zamčený, to nařídil vykonavatel závěti, protože dům měl být za několik dní úředně prodán.

V noci po návratu se otec ve snu Edmundovi opět zjevil, ale tentokrát již stroze přikázal, aby syn odjel do Maidenheadu znovu. Proto se mladý Wragg vydal k vykonavateli závěti, a ten mu po běžných námitkách skutečně klíče od domu vydal. V domě prý panovala stísněná atmosféra. Když se Edmund podíval směrem ke schodišti, na okamžik se mu zdálo, že tam otce vidí, ale zjevení se ihned rozplynulo.

Konečně

Přistoupil ke komodě, kterou tolikrát viděl ve snu a otevřel její dolní zásuvku. Ležela tam objemná hnědá obálka. Obsahovala rukou psanou závěť z roku 1907, pořízenou v přítomnosti otcova tehdejšího advokáta. Tento dokument rušil všechny předcházející dispozice – lady Wraggová obdržela polovinu majetku, druhá polovina náležela synům. Paní Forresterová obdržela pouze dům, který jí kdysi koupil a odstupné ve výši 3500 liber.