Některé stromy v Aleji nářků v Jeseníku jdou k zemi

JESENÍK – Znalecký posudek, který si město Jeseník nechalo vypracovat, jednoznačně ukázal, že některé stromy z bukové aleje ve Smetanových sadech je nutné skácet. Z tohoto důvodu se v průběhu týdne bude v aleji pohybovat technika. Město nabádá občany, aby v těchto místech dbali zvýšené opatrností.

„Situace vyžaduje provést nezbytná opatření nejen z hlediska „bezpečného využívání“, ale i z hlediska obnovy a výchovy celého prostoru,“ konstatuje znalecký posudek vypracovaný soudním znalcem v oblasti ochrany přírody a dendrologie. Věk a choroby stromů v Aleji nářků v Jeseníku vedou k nutnosti část stromů z aleje bezodkladně pokácet a pečlivě sledovat celou alej.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Nejzávažnější chorobou je napadení stromů dřevomorem kořenovým.  „Kácení považuji vždy až za poslední možnost, ale v tomto případě nám stav stromů a nutnost zajistit bezpečí návštěvníků Smetanových sadů, bohužel neumožňuje nic jiného,“ popisuje místostarosta města Tomáš Vlazlo.

Znalecký posudek dále doporučuje pro následující období a budoucnost stanovit postup celkové rekonstrukce parku, který nejen celkově uchopí pojetí parku, ale také v tomto cenném přírodním prostředí doporučí zastoupení druhů dřevin s ohledem na využívání a bezpečnost. To jsou problémy, kterými se bude zabývat architektonická soutěž, na jejíž pořízení vyčlenilo dubnové zastupitelstvo města finanční prostředky. Město také poslední únorový den uspořádalo veřejné setkání s občany, na kterém obnovu aleje prodiskutovalo. O veřejném setkání jsme psali v tomto článku.