Volba nového guvernéra ČNB se blíží, může zcela změnit směřování české ekonomiky

ČESKO – Česká národní banka, resp. kroky její bankovní rady, jsou zejména v posledních měsících ostře sledovány. Zvyšování úrokových sazeb, které ČNB užívá ke krocení stále rostoucí inflace, totiž ne každý zcela vítá. Mezi kritiky postupů ČNB aktuálně patří také prezident Miloš Zeman, který guvernéra ČNB i další členy její rady jmenuje. A zdá se, že svému názoru podřídí i výběr nového guvernéra, což by dle některých mohlo narušit i zachování určité kontinuity a předvídatelnosti dalších kroků rady…

Jméno nového guvernéra ČNB je údajně již jasné

Česká národní banka sehrává několik zásadních a nenahraditelných rolí – tou první a stěžejní je utváření monetární politiky ČR, tedy nastavení základních úrokových sazeb a také intervence ve prospěch či neprospěch české koruny. Vedle toho ČNB dohlíží na dodržování jí nastavených pravidel, dle slov Jana Juchelky, generálního ředitele Komerční banky, je však také důležité, aby ČNB vedla kontinuální dialog s jednotlivými účastníky trhu. Úloha guvernéra ČNB je tedy klíčová, tomu stávajícími, Jiřímu Rusnokovi, však v červnu končí jeho druhý mandát a znovu již na tento post kandidovat nemůže. Proto se prezident Zeman již sešel s trojicí nových kandidátů, jak ale naznačují Seznam zprávy, jmenování Aleše Michla je již nyní víceméně jisté – a mělo by být oznámeno během pár dní.

Ačkoliv v minulém týdnu se prezident Zeman sešel s kandidáty navrženými Jiřím Rusnokem, tedy stávajícími viceguvernéry bankovní rady ČNB Tomášem Nidetzkým a Markem Morou, tento týden přijal také jednoho z řadových členů rady, Aleše Michla, k němuž má názorově velmi blízko. To ostatně potvrdil pro ČT i komentátor Hospodářských novin Luděk Vainert. „Důkazem může být Zemanova implicitní kritika postupu ČNB a zvyšování úrokových sazeb, přičemž dle prezidenta je inflace nákladová a tento boj ČNB je zbytečný. Tím vlastně dává od současného vedení ruce pryč.“ Ačkoliv celou dobu od svého nástupu do funkce byl tedy Zeman na Rusnoka v jistém slova smyslu vázán, volbou Michla může dle slov Vainerta vyjádřit velký a radikální distanc od ČNB, což by mohlo celou institucí poměrně otřást.

Kontinuita v ohrožení?

„Aby byl český trh stabilní, je důležité, aby situace byla předvídatelná, v konečném rozhodnutí by se tedy měla zrcadlit i nějaká logika a kontinuita,“ uvedl přitom v dané souvislosti Juchelka. Ačkoliv jen a pouze změna guvernéra by ještě úplnou změnu znamenat nemusela, je třeba říci, že poměrně záhy po Rusnokovi kančí mandát i dalších členů rady, kteří mu byli názorové blízcí, dle některých je tak poměrně pravděpodobné, že prezident se rozhodne složení tohoto orgánu obměnit tak, aby zajistil Michlovi, který byl jako stávající člen Rady v opozici, podporu. „Bankovní rada je kolektivní orgán, ale guvernér má velký vliv – dojde-li ke shodě hlasů, právě guvernér rozhoduje. Jelikož má pod sebou celý odborný aparát, může za určité konstelace přesměrovat celý jeho kurz. A v logice dalšího vývoje je, že Zeman doplní radu lidmi, s nimiž si Michl bude rozumět,“ vysvětlil přímo Vainert.

Určitá „kritéria“ pro volbu guvernéra ČNB sice do jisté míry stanovuje zákon, konečné rozhodnutí je však i přesto v rukou prezidenta. Zákon tedy vyžaduje jen to, aby se jednalo o experta na měnovou politiku a finanční trh, měl by to být ale také člověk konsensuálního typu s adekvátním odborným zázemím. V případě Aleše Michla ale mnozí upozorňují také na jeho politické vazby, v minulosti totiž působit jako poradce Andreje Babiše a tyto vazby neskončily a existovaly i v době, kdy měl být již Michl osobou zcela nezávislou.