Sloučení škol v Kralupech nad Vltavou a Neratovicích provází problémy. Co se stalo? A jak to bude?

MĚLNÍK – O sloučení SOŠ a SOU v Kralupech nad Vltavou s Neratovicemi bylo rozhodnuto už loni na podzim, kdy to odhlasovali krajští zastupitelé. Přestože kralupští studenti i veřejnost předali krajskému zastupitelstvu proti rozhodnutí petici se 6000 podpisy, radní to neobměkčilo a škola měla letos na konci června zavřít brány. Jenže se objevil problém, a ne jeden!

Zpožděná rekonstrukce

Původní časový harmonogram slučování SOŠ a SOU Neratovice se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou se nepodaří dodržet. Rekonstrukce odborných učeben v Neratovicích se z technických důvodů do začátku příštího školního roku nestihne, a tak byl termín opuštění areálu v Kralupech odložen o jeden školní rok.

Ke sloučení obou škol formálně dojde v původně stanoveném termínu. SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou se stane odloučeným pracovištěm SOŠ a SOU Neratovice. Na odloučeném pracovišti v Kralupech zůstane vedoucí učitelka, sekretářka, uklízečky, údržbář a učitelé podle úvazků. Stravování bude zajištěno na základní škole.

Z vyjádření školy

„Stalo se to, co všichni kromě paní ředitelky z Neratovic a zřizovatele předpokládali, na což jsme již koncem listopadu, kdy padlo unáhlené, nepřipravené a nekompetentní rozhodnutí o ukončení výuky v naší škole a o sloučení s SŠ Neratovice, upozorňovali, totiž že nelze v tak krátké době vše připravit.

V Neratovicích se do podzimu nepodaří ani s velkými náklady vybudovat nové laboratoře a odborné IT učebny. Takže chemici i IT obor pokračují ve studiu na známých místech! A noví žáci 1. ročníku budou z Neratovic k nám dojíždět na odborné předměty školním autobusem!

SOŠ a SOU Kralupy n. Vltavou se mění na odloučené pracoviště SOŠ a SOU Neratovice. Ale jen pro některé žáky. Elektromechanici a strojní mechanici přecházejí pod neratovické učiliště a následně mají přestoupit do ISŠT na Mělník,“ uvádí kralupská škola na svých webovkách.

Nejsou učitelé

V souvislosti s odložením stěhování se školy musely vyrovnat i s řešením personálních otázek, protože někteří učitelé, kteří nechtěli dojíždět z Kralup do Neratovic, už si našli nové pracovní místo. Až na tři výjimky se rozhodli pedagogové k novému školnímu roku nenastoupit.

Podle posledních informací má být v případě potřeby výuka v Kralupech zajištěna z řad učitelů neratovické školy. Spoléhá se na schopnost ředitelky neratovické školy pedagogy zajistit. Záložní plán sice není, ale středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) zůstává optimistou: „Rád bych rodiče i žáky ujistil, že se nemusejí obávat ohrožení průběhu školního roku z důvodu nedostatku učitelů.

Rozhodnutí bylo správné

„Dobře víme, že pro žáky a rodiče, stejně jako pro pracovníky škol, jde o nepříjemnou situaci. Bohužel se sešly okolnosti, které jsme nemohli ovlivnit. Stále platí, že rozhodnutí o optimalizaci bylo správné. I když jeden rok navíc v kralupské škole bude mít dopad do rozpočtu, z dlouhodobého hlediska jde o nutné rozhodnutí.

Nemůžeme investovat do rekonstrukce objektů, platit náklady na provoz, vytápění a podobně. Věřím, že díky celému roku navíc se celý proces podaří zrealizovat bez dalších problémů a děkuji veřejnosti za pochopení,“ uzavřel Milan Vácha.

SOŠ a SOU v Kralupech n. Vltavou je rozhodnutím Středočeského kraje od 1. 9. 2022 sloučena s SOŠ a SOU Neratovice. 1. ročník oborů analýza potravin, počítačové sítě a chemik operátor bude přesunuta do SOŠ a SOU Neratovice, 2. – 4. ročník pokračuje v Kralupech n. Vltavou. Všechny ročníky oborů mechanik elektrotechnik, elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojní mechanik budou přesunuty do ISŠT Mělník.

Z webu kralupské školy