Kroměříž má nové vedení

KROMĚŘÍŽ – Novým starostou Kroměříže se stal právník Tomáš Opatrný jako lídr vítězného hnutí ANO 2011. Na koalici se kromě ANO 2011 dohodli KDU-ČSL a nezávislí, Zdravé Kroměřížsko, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS a OK občané Kroměříže. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu mají společně 17 hlasů.

Starosta Tomáš Opatrný obdržel 18 hlasů z celkového počtu 24 přítomných zastupitelů. „Děkuji za důvěru voličům i zastupitelům. Věřím, že koalice bude fungovat a že společně změníme k lepšímu stávající situaci na radnici a postaráme se o zvelebení a rozvoj našeho krásného města,“ uvedl Opatrný.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

V době nepřítomnosti ho bude zastupovat místostarosta Karel Holík (ČSSD). Dalším místostarostou bude lidovec Pavel Motyčka. Město bude mít ještě neuvolněného místostarostu Jana Hebnara (ODS). V devítičlenné radě zasednou za ANO 2011 i Vladimíra Vondráčková, Martin Bsonek a Jan Pšeja, za Zdravé Kroměřížsko Richard Kreml a za OK občané Kroměříže Jiří Kašík, který bude uvolněným členem rady.

Zleva místostarosta Jan Hebnar a Karel Holík, starosta Tomáš Opatrný a místostarosta Pavel Motyčka. Foto: město Kroměříž

Gesce ve vedení města

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

odbory: finanční; investic; regionálního rozvoje; právní; Útvar tajemníka; útvar interního auditu a vnitřní kontroly

organizace: Městská policie Kroměříž

oblast: tvorba územního plánu

Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA, místostarosta

odbory: školství, mládeže a tělovýchovy; životního prostředí; služeb; informačních technologií
organizace: Sportovní zařízení města Kroměříže; Biopas, spol. s.r.o.; Kroměřížské technické služby, s.r.o.
projekt: Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., místostarosta

odbory: sociálních věcí a zdravotnictví; kancelář úřadu

organizace: Sociální služby města Kroměříže

Mgr. Jan Hebnar, místostarosta

odbor: občansko-správních agend; stavební úřad

Jiří Kašík, radní

odbor: obecní živnostenský úřad

oblast: kultura a cestovní ruch, partnerská města

organizace: Dům kultury v Kroměříži, Knihovna Kroměřížska