Kroměříž hledá členy do nové Rady seniorů

Ilustrační foto

KROMĚŘÍŽ – Kroměřížská radnice po několikaleté odmlce opět zřizuje Radu seniorů. Nyní hledá zájemce, kteří by se jednání účastnili. Zájemci se mohou obracet na místostarostu Pavla Motyčku na e-mailu pavel.motycka@mestokm.cz.

Rada seniorů fungovala v letech 2014 až 2018 a její členové přišli s mnoha podněty, které život starších občanů v Kroměříži usnadnily. Scházela se čtyřikrát do roka a měla zhruba desítku členů. „Byla zřízena jako poradní orgán pro otázky týkající se seniorů a osob se zdravotním postižením. Scházela se v prostorách klubu seniorů na Hanáckém náměstí. Tvořili ji aktivní lidé, kteří probírali různá témata, jež starší občany Kroměříže trápila. Výsledkem byly podněty či přímo návrhy, jak problémy řešit,“ popsal vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Podle něj členové Rady seniorů například žádali zastřešení zastávky MHD, změny v jízdním řádu či instalaci laviček a kontejnerů. „Zajímala je i témata v dopravě. Navrhovali opravy chodníků v různých lokalitách nebo zřízení přechodu pro chodce. Z volnočasových témat navrhli například zřízení hřiště na pétanque na Hanáckém náměstí. Rádi bychom v podobném duchu pokračovali. Chceme dělat aktivity se seniory, ne jenom pro seniory,“ dodal místostarosta Motyčka.