Vyrazit do zahraniční na stáž. Studenti můžou žádat o krajské stipendium

Ilustrační foto

OLOMOUCKÝ KRAJ – Studenti by často rádi vyrazili na zahraniční zkušenou, problémem však může být finanční stránka věci. S tím také letos pomůže Olomoucký kraj, který studentům středních, vyšších odborných a vybraných oborů vysokých škol umožní formou krajských stipendií čerpat peníze na úhradu části nákladů studijního pobytu.

V krajském rozpočtu je na tato zahraniční stipendia připraveno 700 tisíc korun. Aby měl pobyt za hranicemi smysl, má podle dotačních podmínek trvat alespoň dva měsíce.„Jde nám o to, aby mladí lidé, kteří vyrazí do zahraničí, později uplatnili získané dovednosti na trhu práce přímo v Olomouckém kraji. Investice do vzdělání mladé generace jsou pro budoucí rozvoj regionu zásadní,“ vysvětlil účel dotačního programu Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Ze stipendií je možno uhradit cestovní výdaje, nákup studijní ch pomůcek, ubytování, stravování nebo školné. Finanční spoluúčast žadatelé o dotaci není podmínkou. Pokud chce o stipendium žádat vysokoškolák, musí mít trvalý pobyt v Olomouckém kraji. Žádosti o podporu přijímá kraj do 27. ledna. Bližší informace najdete ZDE.