Masopustní stezka v Uhříněvsi připomene tradice venkova

Děti se na stezce dozvědí o venkovských tradicích. / Zdroj: Facebook MČ Praha-Uhříněves

PRAHA – Víte, co to byly přástky nebo jakou náplň měly šimlové koláče? Přijďte si své znalosti života na vsi a jeho tradic připomenout na masopustní tematickou stezku v Uhříněvsi!

Letos uplyne právě 110 let od data, kdy byla Uhříněves povýšena na město. Starousedlíci nebo přespolní bez ohledu na věk si toto výročí mohou připomenout i při tematické procházce starou vsí, kterou Uhříněves kdysi byla. Trasa je dlouhá 3,5 km, vede po chodnících a své si na ní najdou děti i dospělí. Pro děti jsou na jednotlivých zastaveních připraveny hádanky vztahující se k příběhu malého chlapce Kuby, který otevřel dveře s nápisem K+M+B 1922 a dostal se doprostřed venkovského masopustního veselí začátku minulého století. Kuba prochází jednotlivá stavení ve vesnici a snaží se dostat zpátky do současnosti. Děti mohou putovat s ním – dostanou se tak do mlýna, na statek, ke kostelu, obchodu, škole nebo hřbitovu. Odpovědi na hádanky mohou zaznamenávat na kartičky, které si mohou doma vytisknout. Dospělí se na stanovištích dozví spoustu historických zajímavostí.

Masopustní stezka bude přístupná po celý únor. Její začátek bude v Domě s pečovatelskou službou Betlímek v ulici U Starého mlýna 1665/15. Plánek procházky si můžete prohlédnout na webových stránkách Uhříněvsi.

Zatímco děti budou řešit hádanky, dospělí si mohou přečíst informace o historii míst. / Zdroj: Facebook MČ Praha-Uhříněves