Brno zatrhlo tipec nevhodně odloženým sdíleným kolům

Zdroj: nextbike.cz

BRNO – Spolu se začátkem cyklistické sezony město pozměnilo Tržní řád, ve kterém se řeší odkládání sdílených kol. Ty nyní budou mít určená místa, v případě nedodržení hrozí pokuty.

Pro zvýšení bezpečnosti nejen pěších Tržní řád nyní určuje, kde mohou být odstavena kola a koloběžky v rámci bikesharingu. Celkem je takových míst 380, v budoucnosti se počet bude zvyšovat. „Regulaci bikesharingu jsme zavedli už v říjnu loňského roku. Nyní došlo k drobným zpřesňujícím úpravám. Naším cílem je zajistit bezpečnost všech účastníků provozu včetně pěších. Chceme omezit nevhodné umisťování sdílených kol a koloběžek,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Změnou je, že bude možné nabízet službu sdílených kol a koloběžek pouze na stanovištích, která jsou určená a specifikovaná. Nejsou zpoplatněná, využívat je tak mohou provozovatelé bikesharingových služeb i ostatní lidé.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Pro nabízení sdílených prostředků jsou určena tři místa. První jsou parkovací stání pro jednostopá vozidla v oblastech rezidentního parkování, kterých je 210, dále je možné využít 167 míst u stojanů či tři virtuální parkovací místa. Kontrolu dodržování regulace bude provádět městská policie či příslušné městské části. V případě nedodržení hrozí pokuta až 100 tisíc korun.