V Luhačovicích se rozšíří síť cyklostezek

Foto: město Luhačovice

LUHAČOVICE – Cyklisté v Luhačovicích se mohou radovat. Město má přislíbenou dotaci na vybudování nové cyklostezky, která propojí místní část Polichno s již hotovou cyklostezkou od Újezdce u Luhačovic.

Nový kilometrový úsek cyklistické stezky povede od hranice katastrů Polichno a Újezdec u Luhačovic podél silnice II/490 až do místní části Polichno. „Náklady jsou odhadovány na cca 37,5 milionu korun, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu bude maximálně 31,8 milionu korun. Záležet bude na výběrovém řízení na zhotovitele stavby, které se nyní připravuje. Hlavní část stavebních prací by měla proběhnout v roce 2024,“ upřesnila projektová manažerka Magdalena Blahová.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Máme velkou radost, že se nám úspěšně daří postupně budovat tuto cyklostezku směr Uherský Brod. Hodně dotazů se opakuje k propojovacímu úseku Biskupice – Polichno, kde se nám zatím nepodařilo najít shodu s vlastníkem pozemku. Ale z podstaty jsem optimista a věřím tomu, že i tady se jednou dočkáme,“ doufá starosta Marian Ležák.