Budeč: Fungovala tu snad nejstarší čarodějnická škola u nás?

Hradiště Budeč, kostel sv. Petra a Pavla. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Toto místo nad údolím Zákolanského potoka asi 1 km od Zákolan, kde stojí kostelík sv. Petra a Pavla, je místem památným – kráčela tudy mnohdy podivuhodná historie a ožívají tu staré legendy, a to z našich nejdávnějších dějin.

Osídlení Budče

Počátky zdejšího osídlení sahají až do 8. století př. Kr., kdy zde bylo sídliště lidu knovízské kultury. Původně zde sídlili Keltové, ale posléze hradiště opevnili a přebudovali Slované. Budeč se stala prvním mocenským centrem Čechů, rotundu sv. Petra a Pavla zde založil kníže Spytihněv na přelomu 9. a 10. století. Další svatyně – jednolodní kostel P. Marie z 2. poloviny 10. století – byla zbořena kolem roku 1820. Zaniklé hradiště tu připomínají nevelké stopy v terénu – asi půl metru vysoký náznak valů.

Čarodějnická škola

Pověst o Krokovi a jeho třech dcerách je obecně známá. Všechny studovaly na Budči, kde od keltských dob existovala prý škola mágů. Nejstarší dcera Kazi se tu stala čarodějkou, ve škole zůstala a sama ji pak vedla. Budečská škola se těšila údajně velké úctě, přicházeli sem i známí čarodějové, kupříkladu Ibrahim ibn Jákob ze školy islámských mágů v Córdobě, který sem přicestoval přestrojen za kupce. V té době (rok 965) již škola fungovala v utajení.

Je pravdou, že Budeč byla významným střediskem vzdělanosti a snad i první školou v Čechách. Byla zde archeology nalezena pisátka, kterými se rylo do voskových tabulek, vše odkryto v nejstarších vrstvách ze slovanského období.

Zdejší záhady a tajemné síly

Doložené dějiny Budče začínají vlastně zhruba až v období kněžny Ludmily, ovšem se založením Pražského hradu se význam Budče zmenšoval, ve 13. století pak byla definitivně opuštěna, kostelík zde ale zůstal, stejně jako zde zůstávají záhady.

Říká se, že se stavbou rotundy měl svého času kníže Spytihněv velké problémy, protože stavbě nepřály temné síly a každé ráno byla stavba pobořena. Spytihněv se proto rozhodl je využít a uchýlil se k ďábelskému plánu – ve vsi pod Budčí chytil dvě osiřelá dvojčata a sám pak děti zaživa zazdil do základů. Stavba pak již pokračovala bez problémů – ovšem zároveň tím byla otevřena působení temných sil.

Působí nějaké tajemné síly na nás na Budči i v dnešní době? Prý jsou v této oblasti čtyři výrazné energetické body – uvnitř kostelíka sv. Petra a Pavla (naznačující, že tu existovala předkřesťanská svatyně), druhý uvnitř dnes zakonzervovaných základů kostelíka P. Marie, třetí v zatáčce cesty od hřbitova u rotundy a čtvrtý u další zatáčky poblíž kostelíka P. Marie, pod kaštany a lipami. Čtvrtý je nejsilnější – zde prý stávala slavná škola.