Jak s citem předat mladším generacím moudrost stáří o životě a jeho konečnosti?

Ilustrovaný a dojemný příběh od Lenky Bergmann Míkovcové „Lipový lísteček“ je citlivým a srozumitelným způsobem, jak dětem popsat koloběh života. Příběh oslovuje i starší generace a stává se tak knížkou pro celou rodinu. Knížku ilustrovala Lucie Straková a dospělí čtenáři v ní najdou odborné texty o cyklu života a smrti od psychologů a terapeutů.

 

Příběh

Lipový lísteček se narodí na velké lípě. Pozoruje, jak roste, a vnímá život kolem – momenty ze života zvířátek i lidí. Užívá si naplno léto, ale s přicházejícím podzimem začíná prožívat obavy z úbytku sil. Po nevyhnutelném letu se s ubývajícími silami smiřuje a objevuje podstatu upadajícího života. Dojemný a poetický příběh o koloběhu života inspiruje ke smíření se skutečností, že vše, co přijde na tento svět, z něj musí také odejít.

Cíl

Knížka vznikla s úmyslem dodat dospělým čtenářům odvahu mluvit s malými dětmi o smrti pravdivě a vědomě. Stává se totiž, že rodiče se někdy bojí s dětmi mluvit o smrti pravdivě a vypráví proto dětem pohádky o tom, že babička spí apod. Děti si ale v takovém kontextu mohou brát vinu za zemřelé na sebe, nebo i mohou tzv. somatizovat – tedy trpět fyzickými projevy stresu, např. v podobě vyrážek, bolestí apod.

Knihu doporučují

MUDr. Peter Pöthe, dětský psychoterapeut a psychiatr
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, Zmocněnkyně vlády pro lidská práva 
Simona Lazzari, dula a laktační poradkyně, dětská sestra
Mgr. Veronika Galusová, Bc., terapeutka Sandtray
PhDr. Dana Tesaříková, redaktorka
Ing. Pavla Bajerová, koordinátorka komunikace, Domov Sue Ryder

Kniha „Lipový lísteček“ je v předprodeji spojeném s odměnami od 26. února do 26. března 2024 na e-shopu zde:  https://bit.ly/KupLipovyListecek

O autorce

Lenka Bergmann Míkovcová je asistentka pedagoga s dlouholetými zkušenostmi s respektujícím přístupem ze školky, školy i rodinného a multikulturního prostředí. Je absolventkou kurzů Respektovat a být respektován, Nenásilná komunikace i Základy krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím. Má ráda nejen montessori pedagogiku, ale i pedagogiku zážitkovou. Je autorkou knihy „Slůně Babů a spravedlivé dělení“ a ilustrované ukolébavky „Sladké sny, houpy hou.“