Nejmladší český docent v oboru mozkových příhod je z Ostravy. Je mu teprve 35 let

Foto: FNO/Docent Ondřej Volný

OSTRAVA – Za velký úspěch lze považovat nedávnou úspěšnou habilitaci teprve 35letého lékaře Ondřeje Volného, který pracuje na neurologické JIP ostravské fakultní nemocnice. Specialista na diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod obhájil svou odbornou práci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Stal se tak nejmladším nositelem docentského akademického titulu v oboru neurologie v České republice.

„Svůj habilitační proces jsem začal už v průběhu studia medicíny, kdy jsem si všechny zajímavé poznatky z praxe ukládal do jednoho souboru. Pokračoval jsem v tom i během svého zahraničního studijního pobytu v Calgary, kde se nachází jedno z nejprestižnějších výzkumně klinických pracovišť na světě v oblasti cévních mozkových příhod,“ přiblížil své vědecké začátky novopečený docent Volný.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

K habilitačnímu řízení se Ondřej Volný přihlásil loni v únoru. Jeho odborná práce psaná anglicky má 125 stran. Zaměřena je na souhrn  výsledků čtyř odborných studií a 10 let autorovy lékařské a výzkumné praxe v oblasti vývoje léčebných postupů i diagnostiky cévní mozkové příhody. Právě tato choroba si totiž stále drží 2. místo v příčinách úmrtí.

Habilitační práci vysoce hodnotil také profesor Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví ČR, který je členem Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. „Docent Volný je velmi talentovaným specialistou a přínosem nejen pro lékařskou, ale i akademickou obec. Skutečnost, že habilitoval již v 35 letech, potvrzuje jeho kvality. Osobně se těším na další spolupráci s ním,“ uvedl ministr Válek.

Docent Volný zároveň obdržel Hennerovu cenu České neurologické společnosti JEP pro mladé autory do 35 let za vynikající originální práci publikovanou v roce 2020.

Ondřej Volný

Ondřej Volný se narodil 22. 10. 1986 Ostravě, kde vystudoval gymnázium Fr. Hajdy. V roce 2012 promoval na LF Masarykovy univerzity v Brně a následně odjel na půlroční stáž do Calgary. Po návratu pracoval ve FN u sv. Anny v Brně.

V roce 2018 se do Calgary vrátil a stal se, jako první Středoevropan, kmenovým lékařem tohoto pracoviště. Na Neurologické klinice FN Ostrava a LF Ostravské univerzity působí od ledna 2020.