Areál nemocnice se promění v závodní trať. Pak se otevře pevnost

Historické kulisy pevnosti fort Tafelberg, nejmodernější budova II. interní kliniky, klidová zóna parčíku pod Dětskou klinikou – známá i nepříliš navštěvovaná zákoutí areálu Fakultní nemocnice Olomouc mohou poznat účastníci 1. ročníku Běhu za zdraví FN Olomouc.

Tématem závodu, který se uskuteční v pátek 17. května, budou zdravé plíce, propagace nekouření a odvykání kouření.

„Nová a netradiční sportovně-společenská akce nabídne netradiční doprovodný program jako sportovní aktivity pro děti, ukázky správné techniky nordic walking a večer zpřístupní zpřístupní fort Tafelberg. Připravena budou také edukační místa s nabídkou preventivních vyšetření a konzultací s odborníky z FN Olomouc,“ uvedl mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Sportovní akci vystřídají prohlídky olomouckého pevnostního systému fortu Tafelberg. Ten stojí na Tabulovém vrchu a byl vybudován v letech 1839 až 1846. Pevnůstka je jedním z objektů tzv. fortového „věnce“- unikátního projektu podplukovníka Wurmba z roku 1850. Je přitom v souboru fortových staveb v Olomouci výjimečná, neboť byla využívána hlavně jako vězení. Ústřední část rozsáhlého areálu pevnůstky v současnosti slouží jako Centrální spisovna FN Olomouc.

Komentované prohlídky začnou v 19, 19.30, 20, 20.30 a 21 hodin. Vstup do objektu bude možný výhradně v doprovodu průvodce. V podzemí není instalováno elektrické osvětlení, prohlídka podzemních prostorů je zabezpečena přenosnými individuálními svítidly a provizorním osvětlením, proto je nezbytné mít vlastní svítilnu. Padesátiminutová prohlídka není bezbariérová a je nevhodná pro děti do 3 let.  Vstup dětí do 10 let je možný pouze v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za jejich chování.

V podzemních prostorách se teplota pohybuje kolem 10 až 15 stupňů Celsia, je proto vhodné se podle toho přiměřeně obléci a použít pevnou obuv.

Rezervace prohlídek je možná přes webovou stránku nebo na telefonu 588 442 489.