V případu zničeného zdraví dítěte v pardubické nemocnici padlo obvinění

PARDUBICE – Policie potvrdila trestní stíhání jedné právnické a tří fyzických osob v případu chlapce, který po komplikacích po operaci mandlí v pardubické nemocnici upadl do vigilního kómatu. V tiskové zprávě se policie konkrétněji vyjádřila, v čem spatřuje jejich provinění.

Kromě nemocnice, jako právnické osoby, obvinili kriminalisté jednu lékařku a dvě zdravotní sestry, které v době události vykonávaly službu na dětském oddělení. Mají za prokázané, že 14. května 2017 zde 8letý Adam Vyčítal vinou sloužícího personálu skončil s fatálním poškozením zdraví.

Královéhradečtí kriminalisté v průběhu dosavadního vyšetřování provedli velké množství důkazního řízení. Zadali znalecká zkoumání a zajistili veškerou potřebnou zdravotní dokumentaci, kamerové záznamy a interní telefonickou komunikaci z doby události. Provedli ohledání místa činu a vyslechli všechny zúčastněné osoby. „Mají za prokázané, že nemocnice zásadně porušila či zanedbala důležité povinnosti. Bylo zjištěno, že v době hospitalizace poškozeného chlapce neměla nemocnice definované odborné a organizační postupy v podobě zpracovaných standardů, které by stanovovaly doporučený lékařský a ošetřovatelský postup, tedy jak se má chovat zdravotnický personál zejména při pooperační péči u dětského pacienta,“ uvedla policejní tisková mluvčí Ivana Ježková.

Obviněným fyzickým osobám je kladeno za vinu, že nesprávně diagnostikovaly pooperační komplikace u dětského pacienta, u něhož došlo k masivnímu krvácení z operační rány. Kriminalisté mají za to, že ošetřující personál zvolil zcela nevhodný a pacienta na životě přímo ohrožující postup při poskytování neodkladné péče a pomoci.

Krvácejícího pacienta nechaly jak dětská lékařka, tak odborné zdravotní sestry odejít s matkou do přízemí budovy, kde měl být pacient údajně následně ošetřen. „Tímto postupem byl ale bezprostředně ohrožen na životě. Bohužel toto pracoviště nebylo včas aktivováno a nebyl zde ani pohotovostní personál. Tím došlo k zásadnímu prodlení a zhoršení zdravotního stavu pacienta, které vedlo k těžkému poškození jeho mozku,“ konstatovala mluvčí Ježková.

Přibraní znalci doslova zkonstatovali, že „postup lékařky i obou zdravotních sester byl nejenom proti současné zavedené lékařské vědě, ale i proti zdravému rozumu.“ V případě uznání viny hrozí fyzickým osobám trest odnětí svobody až na 4 roky, u právnické osoby rozhoduje o formě potrestání soud.

Foto: Kamerový záznam z nemocniční chodby Pardubické nemocnice