V centru Domažlic se bude opravovat další kulturní památka

DOMAŽLICE – V centru Domažlic se uskuteční oprava další kulturní památky. Ta bude realizována za pomoci dotačního programu ministerstva kultury.

Jedná se o měšťanský dům čp. 46 na náměstí Míru a město Domažlice na opravné práce přispěje částkou 33 tisíc korun. Dotace bude poskytnuta z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2022. V rámci renovačních prací bude provedena výměna střešní krytiny, laťování a klempířských prvků.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Příspěvek je možné získat na zvýšené památkové náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí nemovité kulturní památky: obnova fasády, obnova střešní krytiny, oprava krovů, statické zajištění památkově hodnotných konstrukcí objektu, restaurování, oprava – repase – repliky – oken a dveří. „Dle zásad programu je možné přidělit dotaci jen na větší rozsah prací s celkovými uznatelnými náklady nad 100.000 Kč. Příspěvek se naopak nevztahuje na: modernizace bytového fondu a zřizování   nových bytových jednotek,  půdní   vestavby,   technické   zařízení   budov,  výměny   oken  a   dveří   (pokud nejsou replikami), kopie sochařských děl, úpravy veřejných prostranství (terénní úpravy, úpravy komunikací) a zhotovení projektových dokumentací a průzkumů,“ uvádí se na webu města.