Cena za megawatthodinu plynu není cenou konečnou. Za co ještě platíme a jak převést kubíky na MWh

Nejistota, jestli plyn bude, a pokud ano, za kolik. Různí dodavatelé nám prodají plyn za různou cenu, i když enormní zdražování se týká všech. Částka za megawatthodinu, na jejímž základě hledáme levnějšího dodavatele, zdaleka ještě ovšem neznamená konečnou. Naopak, je to pouze část výsledné ceny. Z čeho se tedy skládá celková cena plynu, kterou platíme? Lidé, kteří na plynu jen vaří, zvažují jeho odpojení. Jak v tomto případě postupovat?

Z čeho se skládá cena plynu

Celková cena plynu, kterou zaplatíte, se skládá ze dvou částí: regulované a neregulované. První složka ceny je regulovaná státem. Zjednodušeně řečeno obsahuje různé poplatky a my ji nemůžeme ovlivnit výběrem dodavatele, protože je pro všechny stejná. Druhá složka ceny je státem neregulovaná. Právě tuto část ceny můžeme ovlivnit výběrem svého dodavatele (označovaného také obchodníkem).

Kolik je kubík plynu megawatthodin

Plynoměr nám udává spotřebu plynu v m3, hovorově v kubících. V médiích se však mluví o ceně plynu za MWh a totéž platí pro naše faktury. Proč to tak je? Plyn je dodáván z různých zdrojů. Energie v něm obsažená není stabilní, takže z jednoho m3 nezískáme vždy úplně stejné množství energie. Využitelná energie se udává v MWh, resp. kWh. Dodaný objem v m3 převedeme na využitelnou energii převodem, a to v poměru 1:10,55.

1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh

Ukončení odběru plynu

Pokud se rozhodnete plyn již dále neodebírat, rušíte de facto odběrné místo, což znamená demontáž plynoměru. Prakticky je zapotřebí ukončit smlouvu s distributorem a dále také dodavatelem plynu (někdy jde o stejnou obchodní společnost). Na našem území působí tři distributoři. Zjednodušeně se jedná o vlastníky potrubí, v kterém plyn teče. Každý z nich spravuje určité území. Ohledně konkrétního postupu kontaktujte svého distributora plynu nebo i dodavatele plynu.

Zpravidla vyplníte žádost o ukončení smlouvy a dohodnete si termín ukončení dodávky plynu a datum demontáže plynoměru. Pracovníci provedou také na základě žádosti odečet stavu plynoměru, který je zaslán vašemu dodavateli. Ten vám na jeho základě vystaví konečnou fakturu.

S čím počítat, pokud se rozhodnete k plynu znovu připojit?

Některé domácnosti zvažují odpojení plynu, aby ušetřily. Jak postupovat a co vás čeká, při jeho znovuzavedení