Žijí mimozemšťané v hloubkách našich moří?

Roku 1973 uveřejnila Argentinská společnost pro studium neobvyklých fenoménů zprávu, že v zálivu San Matilas a San Jorge před pobřežím Patagonie měly pod vodou své základny létající stroje, pocházející pravděpodobně z jiných světů.

Pozorování USO

Společnost opírala svůj názor o četná pozorování USO (Unknown Swimming Objects – neznámé plovoucí objekty). USO nebyly zjištěny pouze před patagonským pobřežím. Po druhé světové válce se v Evropě množily zprávy o nesmírně rychlých tělesech, jež se pohybují pod vodní hladinou. V Itálii se v roce 1978 zprávy o objektech USO lavinovitě šířily a množily. Z více než pěti set záznamů jich po analýzách zůstalo 24 neobjasněno.

Patřily k nim snad i ty sloupy vody, jež byly při klidném moři vystřelovány do třicetimetrové výšky a z nichž startovaly červené a bílé rakety? Na obrazovkách radarů a v rádiových přístrojích se objevovaly poruchy.

Před francouzským přístavem Le Bruse navečer 1. 8. 1962 pozorovalo více rybářů dlouhé kovové plavidlo, jež pomalu klouzalo po vodní hladině. Potom se z vody vynořilo asi tucet postav. Vstoupily do člunu a poslední rybářům dokonce pokynula. Hned nato se rozsvítila červená a bílá světla, loď začala rotovat, zbarvila se do oranžova a zmizela velkou rychlostí na noční obloze.

V roce 1963 vypátrala v severním Atlantiku křižující letadlová loď Wasp a jejích dvanáct doprovodných plavidel neobyčejně rychlé pevné těleso, jež se pohybovalo ve velkých hloubkách. V tisíci metrech neuvěřitelnou rychlostí 1560 uzlů v hodině. Když USO zpozoroval, že byl zaregistrován z letadlové lodi, beze stopy zmizel.

V červenci 1972 byl jiný USO lokalizován v hloubce dva tisíce metrů. Tlaku, jemuž tam byl vystaven, by neodolala žádná moderní ponorka amerického námořnictva.

Zadržují úřady informace?

Zdá se, že úřady zatajují stopy, jež zanechávají USO. V červnu 1963 se u Rio de Janeira zjistilo, že na vodní hladině přistál létající objekt, jenž zase hned odstartoval. Ve vodě po něm zůstal červený válec, který policie utajila. Podrobnosti o nálezu nikdy nezveřejnili.

V červenci 1970 nalezl potápěč pracující ve velkých hloubkách před pobřežím Středozemního moře podobný lesklý válec, sedm metrů dlouhý. Průměr měl tři metry. Když chtěli válec příští ráno policejní potápěči někde ukrýt a pořádně se jím zabývat, zmizel.

Biolog Ivan T. Anderson došel v knize The Invisible Residents (Neviditelní obyvatelé naší Země) k velmi bizarnímu vysvětlení existence USO. Podle jeho mínění existuje v nikdy nedosažených hloubkách moře jistý druh života, který je mnohem starší než člověk. Vyvinout se měl z takových forem, jež v pravěkých dobách moře nikdy neopouštěly, ale proměňovaly se pod vodou. Tento vývoj probíhal mnohem rychleji než vývoj lidstva, takže je o miliony let předstihl. Se svými dopravními prostředky je schopen vydávat se do mezihvězdných prostor. Odborníci ovšem odmítají o podobných teoriích vážně uvažovat.