Více požárů i více mrtvých. Statistika hasičů v Olomouckém kraji za loňský rok je neúprosná

Foto a video a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

OLOMOUCKÝ KRAJ – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zveřejnil svou statistiku za loňský rok. V roce 2022 měli hasiči v kraji skutečně napilno. Zvýšil se počet jejich zásahů u požárů, dopravních nehod i u technických havárií. Navíc pomáhali válečným běžencům v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Hasiči vyjeli pomáhat obyvatelům Olomouckého kraje loni téměř 8 000krát. U dopravních nehod, požárů, při přívalových deštích, vichřicích či únicích nebezpečných látek zachránili 2300 lidí a evakuovali jich dalších přibližně 6 000. “Oproti roku 2021 se zvýšil počet našich zásahů u požárů, dopravních nehod i u technických havárií,” uvedla krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová. Navíc jim přibyla práce v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a s ním spojenou uprchlickou krizí. Stovky hasičů pomáhaly válečným běžencům v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině a činí tak dosud.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Požáry

Loni hasili 1040 požárů, což je nejvyšší číslo za poslední čtyři roky a o 140 požárů víc než v roce 2021. Zachránili při nich 62 lidí, 505 osob evakuovali. V přímé souvislosti s požárem loni zemřelo 9 lidí, což je také nejvíce za poslední čtyři roky. Při požárech se zranilo 79 lidí a také 16 hasičů a byly při nich způsobené přímé škody za téměř 175 milionů. Díky včasným zásahům se hasičům podařilo uchránit majetek za více než půl miliardy korun.

Technické havárie

Technické pomoci a záchrany osob a zvířat jsou podle statistik nejčastějšími událostmi, které hasiči v kraji řeší. Loni jich evidovali přesně 4 144. Mezi technické pomoci patří zásahy v souvislosti se živelnými pohromami, jako jsou vichřice, povodně, přívalové deště či sesuvy půdy. Zároveň mezi ně patří také výjezdy k otevření bytu, vyproštění osob z výtahu nebo likvidaci obtížného hmyzu. Kromě lidí pomáhali také zvířatům, například labutím, dravcům, exotickému ptactvu a dalším druhům, koním, vysoké zvěři, kočkám i psům.

Dopravní nehody a úniky nebezpečných látek

Více výjezdů zaznamenali i v případě dopravních nehod. Počet dopravních nehod, které si vyžádaly zásah hasičů, se loni vyšplhal k číslu 1 233. Nejvíce událostí evidují na pozemních komunikacích, ale řešili také 46 kolizí na železnici a dvě letecké nehody. Zásahy u úniků nebezpečných látek jsou srovnatelné jako v roce 2021.

Ukrajina

V souvislosti s uprchlickou vlnou vyvolanou válkou na Ukrajině evidují přes 500 zásahů. Jednalo se především o činnost v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, transporty uprchlíků a převozy humanitárních prostředků a materiálu.

Tísňová volání

Krajské informační a operační středisko během roku 2022 přijalo na tísňových linkách 112 a 150 více než 93 tisíc hovorů.