Pryč s výtluky, trhlinami a deformacemi. V plánu je rekonstrukce pětice středočeských silnic!

Ilustrační foto: KÚ SCK

STŘEDOČESKÝ KRAJ – V nejbližších letech se opraví dalších pět úseků silnic II. a III. třídy a dojde tak k odstranění nevyhovujícího až havarijního technického stavu vozovek.

Nevyhovující stav

V plánu je oprava pěti úseků silnic ze Struhařova do Ondřejova, z Ondřejova do Stříbrné Skalice, ze Zruče nad Sázavou do Čenovic, z Žehušic na křížení se silnicí I/7 a průtah Mnichovic. „Komunikace nejčastěji vykazují výtluky, vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, deformace a podobně. V některých úsecích je nevyhovující stav nezpevněných krajnic. Předpokládáme, že na řadě míst bude mít rekonstrukce dopad i do podkladních vrstev vozovky,“ uvedl Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy. „Necháme vyrobit diagnostický průzkum, na jehož základě pak bude proveden optimální návrh opravy,“ dodal.

Průtah Mnichovicemi

V případě průtahu Mnichovicemi chce kraj sjednotit základní šířky komunikace na 6 metrů. A rovněž upravit směrové a výškové vedení mezi křižovatkou se silnicí II/505 a křižovatkou s ulicemi Rybniční a K Hubačovu. Dále kraj objedná obnovu vodorovného a svislého dopravního značení a místo nezpevněné krajnice odvodňovací betonový žlab. Ten zaústí do nově osazené horské vpusti v místě stávajícího propustku.

Na všechny projekty  kraj požádá o dotace z unijních anebo národních zdrojů. V případě peněz z EU, bude dotace ve výši 85 % nákladů, u tuzemských zdrojů 100 %.V případě, že bude kraj v čerpání dotací úspěšný, zahájí práce.

Informace k  úsekům

Úsek: II/113 Struhařov – Ondřejov

 • Délka: 5,32 km
 • Cena vč. DPH: cca 121,5 mil.Kč
 • Termín rekonstrukce: Mezi roky 2025–2027

Úsek: II/335 Ondřejov – Stříbrná Skalice

 • Délka: 3,90 km
 • Cena vč. DPH: cca 102,42 mil. Kč
 • Termín rekonstrukce: Mezi roky 2023–2024

Úsek: II/335 Mnichovice, průtah, I. etapa

 • Délka: několik stovek metrů
 • Cena vč. DPH: cca 28,056 mil. Kč
 • Termín rekonstrukce: 2023

Úsek: II/336 Zruč nad Sázavou – Čenovice

 • Délka: cca 7 km
 • Cena vč. DPH: cca 164,083 mil. Kč
 • Termín rekonstrukce: 2023–2024

Úsek: II/338 Žehušice – silnice I/7

 • Délka: 5,94 km
 • Cena vč. DPH: cca 151, 8 mil. Kč
 • Termín rekonstrukce: 2025–2026