Než se pustíte do stavby krbu. V technických normách najdete informace, které mohou zachránit život

Zdroj: ČAS

Klesající teploty a sychravé počasí vzbuzují u mnohých touhu po pořízení krbu. Plápolající oheň může nejen navodit příjemnou atmosféru, ale také snížit náklady na vytápění domu, hlavně na začátku a konci topné sezóny. Nicméně oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Prostřednictvím krbu vpouštíte do svého bytu otevřený oheň, proto je dobré znát pravidla, kde a jak krb umístit. Potřebné informace najdete v technických normách. Mohou se hodit nejen odborníkům, ale také laikům.

Podlaha pod krbem

V případě krbů by nás měla zajímat zejména ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm, a samozřejmě také ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Zde se dozvíte například, že podlaha pod krbem a ve vzdálenosti nejméně 800 mm ve směru kolmém na otevřenou, případně otevíratelnou, stranu ohniště a 400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou musí být z nehořlavého materiálu. Zároveň krb musí být vždy postaven nejlépe na betonové nebo jiné pevné desce z nehořlavého materiálu. Může se to zdát jako banalita. Pokud tyto parametry nedodržíte, hrozí, že  vám v případě nehody pojišťovna odmítne plnění.

Velikost krbu a komín

Česká technická norma není v žádném případě montážním návodem ani postupem. Shrnuje ale postupy, na kterých se jako na bezpečných a osvědčených shodli odborníci v daném sektoru. V ČSN 73 4230 lze tak například najít postup, jak vypočítat tzv. sálavou plochu. Ta je definována jako část ohniště, kterou je vyzařováno teplo přímo do vytápěného prostoru. Od velikosti sálavé plochy krbu s otevřeným ohništěm se odvozuje množství vzduchu nasávaného z prostředí, kde je krb instalován. Množství vzduchu nasávaného krbem je závislé na velikosti sálavé plochy krbu, na velikosti komínového průduchu a účinné výšce komína a na intenzitě hoření paliva v krbu.

Potřeba přívodu vzduchu z venku

Norma pak určuje i způsob výpočtu množství nasávaného vzduchu. Přitom platí, že pokud množství nasávaného vzduchu překročí trojnásobek objemu místnosti, je nutné zajistit přívod vzduchu z venkovního prostředí. Například v místnosti s plochou 22 m2 až 33 m2 (tj. běžný obývák) byste měli mít krb o rozměrech maximálně 80 cm x 63 cm x 38 cm, přičemž kouřové hrdlo musí mít alespoň 20 cm u vstupu a 12 cm na začátku komína. Pokud však toužíte po krbu, řekněme 1,5 m x 1 m o výšce 0,5 m (což mimochodem není nijak přehnané topeniště), podle ČSN 73 4230 potřebujete místnost větší než 90 m2.

Pozor na rozvody ve zdi

Laik si zpravidla neuvědomí skutečnost, že ve stavebních konstrukcích, ke kterým přiléhá krb, nesmí být umístěno vedení žádných kapalných nebo plynných hořlavých látek. Dejte si tak například pozor na přívod plynu do kuchyně, která může být hned za zdí krbu. Všímat byste si měli i digestoře, klimatizace nebo třeba větráku na toaletě. Jedná se totiž o zařízení, která mohou způsobit podtlak, a tím i zpětné pronikání spalin do prostoru s krbem, proto musí být zajištěno tlakové vyrovnání. To zajistí dostatečné množství vzduchu potřebného ke spalování paliva v krbu.

Jak se dostat k normám zdarma

Od roku 2022 jsou technické normy, jejichž dodržování vyžadují právní předpisy, dostupné zdarma prostřednictvím takzvaného sponzorovaného přístupu. Stačí se zaregistrovat na portálu České agentury pro standardizaci Sponzorovaný přístup k ČSN.

Zdroj: TZ Česká agentura pro standardizaci (ČAS)