Seznamte se s výsledky archeologických výzkumů ve městě na přednášce v Lanškrouně

Zdroj: Město Lanškroun

LANŠKROUN – Více jak osmdesát let probíhá ve městě na různých místech archeologický výzkum. Na přednášce „Město Lanškroun ve světle archeologie“ se máte možnost seznámit s jeho výsledky, a to 25. dubna 2024 od pěti hodin v salonku Rudolf Multifunkčního centra LArt. Nalezené předměty ukazují důležité informace o životě obyvatel města v minulosti a skvěle tak dokumentují způsob života našich předků.

Kromě výrobní činnosti, existence hospodářských objektů a komunikací představuje poznatky o způsobu pohřbívání nebo násilném zániku některých míst požárem. „Zvláštní místo mezi archeologickými výzkumy v Lanškrouně má bezesporu na svoji dobu velice moderně vedený výzkum v areálu bývalého augustiniánského kláštera a zámku organizovaný v roce 1940 německým Úřadem pro pravěk. Odkryté historické zdivo, architektonické prvky, a zejména nálezy devatenácti lidských kosterních pozůstatků tak dávají představu o tom, jaké objekty se na místě nacházely ještě před výstavbou augustiniánského kláštera,“ uvedl Jaroslav Čada z Městského muzea Lanškroun.

Přednášející Mgr. Lucie Žáková, která vám povypráví něco výsledcích výzkumu, působí v Městském muzeu v Moravské Třebové a je vystudovanou archeoložkou. Tématikou archeologických výzkumů na Lanškrounsku se zabývá už dlouhodobě. V průběhu přednášky si můžete také prohlédnout soubor archeologických nálezů uložených v Městském muzeu Lanškroun. Až do neděle 28. dubna v galerii  muzea probíhá výstava XVII. trienále českého exlibris.