Volby do Evropského parlamentu se blíží. Jak volit – a to i v případě, že nebudete zrovna doma?

Zdroj: Pexels/Dušan Cvetanović

ČESKO – Do evropských voleb zbývají dva týdny. Česko si v termínu 7.–8. června zvolí 21 europoslanců.  Jak tyto volby principiálně fungují – a jak si případně zažádat o voličský průkaz, pokud se v termínu voleb nebudete pohybovat v místě trvalého bydliště?

Evropské volby v kostce

Evropský parlament je jedním ze sedmi orgánů EU a tvoří jej 705 poslankyň a poslanců, kteří jsou voleni v přímé volbě. Své europoslance můžeme v Česku volit od roku 2004, a to každých pět let. Zájem o tyto volby pak (společně se zájmem o volby senátní) patří mezi ty nejnižší a v roce 2019 dosáhla volební účast ani ne ke 30 procentům. Jednotlivé mandáty jsou rozdělovány na základě principu tzv. poměrného zastoupení, přičemž hlavním předpokladem pro získání mandátu je, že daná kandidátní listina obdrží minimálně pět procent platných hlasů. Voliči pak na jimi zvolené kandidátní listině mohou dát svůj přednostní hlas až dvěma vybraným kandidátům. Volba jako taková probíhá stejně jako jiné typy voleb – volební lístek volič vloží do prázdné obálky a tu vhodí do volební urny.

Mezi základní povinnosti, které zvolení europoslanci (požadavek na jejich věk je stanoven na nejméně 21 let) následně mají, patří tvorba a schvalování legislativy a také rozpočtu EU. Zvolení poslanci se sdružují ve frakcích, a to podle politické příslušnosti, nikoliv dle té státní, a působí také ve 27 různých výborech.

Jak volit mimo místo trvalého pobytu

Standardně lidé vždy volí v místě svého trvalého bydliště. Ovšem pokud vědí, že v termínu voleb budou mimo něj, mohou zažádat o voličský průkaz. Toto pravidlo tedy platí i v případě voleb do Evropského parlamentu. Žádat o voličský průkaz do voleb do Evropského parlamentu je možné od včerejška – a jedná se o poměrně snadný proces. Žádat lze navíc různými způsoby (osobně, elektronicky, poštou), každý si tak může vybrat ten, který mu bude vyhovovat nejvíce.

První možností je zažádat o voličský průkaz na úřadě v místě trvalého bydliště. Tehdy je vyhotovení voličského průkazu doslova otázkou pár minut. Na úřadě se stačí pouze prokázat dokladem totožnosti, tedy občanským průkazem, pasem nebo nově i elektronickou e-občankou.

Stejně tak je možné zažádat o voličský průkaz elektronicky (přes Portál občana, nebo skrze datovou schránku) a poštou, v obou těchto písemných variantách je však dle slov Jiřího Hannicha, mluvčího MČ Praha 3, nezbytné podat oficiální žádost doplněnou o příslušný formulář. Ten je třeba připojit k žádosti, a to při obou formách komunikace (výhodou podání prostřednictvím Portálu občana pak je předvyplnění vybraných položek, ovšem žadatel i v tomto případě musí disponovat datovou schránkou). Je-li navíc žádost podávána poštou, je nutné opatřit ji také úředně ověřeným podpisem. Veškeré vyplněné materiály musí být doručeny na příslušný úřad do 31. 5. do 16.00 – a tento termín platí jak pro klasické poštovní, tak i pro digitální podání. Vyhotovený dokument – voličský průkaz – si pak volič může vyzvednout sám na úřadě, nebo si jej může nechat poslat poštou.