Prokletí, antická tragédie i krvavá vdova

Tato zřícenina hradu nedaleko Tábora, malebně umístěná v krajině, na první pohled vyhlíží romanticky. Její historie je ale temná a k hradu se pojí pověsti, které vyvolávají mrazení. Jedná se nejen o duchy a ďábelská stvoření, bývá zde pozorováno i UFO. Působí tu pradávná kletba nebo je vše způsobeno tím, že se prý v údolí hradu křižují tři silné geopatogenní zóny?

Borotínské legendy

Ano, řeč je o zřícenině hradu Borotín. Pověst o prokletí pánů hradu byla známá i K. H. Máchovi. Šlo o následující příběh: pramáti Borotínů byla svému manželovi nevěrná a ten, když ji přistihl s milencem, ji pln hněvu probodl dýkou. Jako osobu, která pošpinila rodovou čest, ji stihlo strašlivé prokletí! Měla bloudit jako duch po hradu, dokud všichni členové rodu nevymřou.

Ti skutečně v rychlém sledu umírali a nakonec zbyl jen Zdeněk Borotínský a jeho děti Jaromír a Berta. Malý Jaromír se však jednoho dne ztratil beze stopy. Když Berta dospěla, zamilovala se do tajemného rytíře, který ji zachránil před loupežníky. Hádáte správně, byl to její dávno unesený bratr, nic netušící o svém původu. Nakonec se ukázalo, že to on byl vůdcem loupežníků a v následném boji zabil svého otce. Vše se ozřejmilo, proto zoufalá Berta spáchala sebevraždu a Jaromír, který se od svého únosce dozvěděl o svém původu, se na jejím hrobě probodl. Jednalo se tedy o tragédii téměř antickou.

Zazděná Anička a ukrutná Magdalena

Není to však jediná dramatická pověst. Ve zřícenině bloudí bílá paní. Podle legendy je to přízrak Anny, nevlastní dcery vdovy Magdaleny. Magdalena byla prý vášnivá žena – ovšem také marnivá a krutá. Dokonce měla připravit o život vlastního manžela. Neméně hrozivě naložila i s Annou. Anna totiž vyrostla v krásnou dívku, na kterou Magdalena žárlila. Nechala přivést prvního člověka, který půjde kolem brány, ať jejich krásu rozsoudí. Byl to Janek ze Všemku, který byl do Anny zamilován, proto na otázku, která z obou žen je krásnější, odpověděl zcela pochopitelně v Annin prospěch. To však Magdalena nesnesla – Janka nechala roztrhat psy a Annu oblečenou do svatebních šatů zaživa zazdít!

To ale nebyl její jediný zločin. Toužila zůstat stále mladá – a jak bylo dávným zvykem, chtěla toho dosáhnout v koupeli, kde hlavní složku tvořila krev tří panen. Osobně je podřezala a zavražděné dívky po smrti nenalezly pokoje. I Magdalena byla ale potrestána. Poddaní ji pro její nemilosrdnost nenáviděli a jednoho dne tři z nich zlou ženu ubili k smrti. Podle tehdejšího práva to však pořád byla smrt vznešené paní, a tak byli společně s ní upáleni na hranici.

Magdalena se po smrti proměnila v ohnivé zjevení – její vrazi v podobě vraníků táhnou hořící kočár, v němž krutá Magdalena sedí. Několikrát už proběhly pokusy všechny zdejší přízraky vysvobodit, zatím marně…

Posvátný keltský háj

Toto místo má zvláštní atmosféru způsobenou nejen množstvím přízraků. Prastará pověst vypráví o keltském posvátném háji – nikdo z vesničanů si tam netroufl chodit lovit, natožpak kácet stromy.

V okolí se snad svého času potuloval i vlkodlak – každopádně když místní lidé utloukli posledního zde žijícího vlka, měl lidským hlasem zvolat: „Vlci tu byli před vámi a znovu přijdou po vás!“

Na jedno místo je to až příliš zlých událostí – proto se říká, že je to tu skrz naskrz prokleté…