Vydatný déšť prospívá horám, v nížinách se už ale zvedají řeky

OLOMOUCKÝ KRAJ – Horské oblasti hlásí vysoký úhrn srážek, což po suchých letech je na jednu stranu dobrá zpráva. Na druhou stranu se začínají zvedat hladiny řek, což je méně pozitivní nejen pro pamětníky katastrofálních povodní v roce 1997.

Od včerejška přechází přes naše území fronta s vydatným deštěm. Za posledních 24 hodin napršelo nejvíce v oblasti Beskyd, Jeseníků a Vysočiny. Například na Dolní Moravě spadlo 44 mm.

Vzhledem k dalším předpokládaným srážkovým úhrnům v oblasti severu a severovýchodu území ČR lze očekávat další vzestupy hladin vodních toků, zejména na tocích odvodňující severní a severovýchodní horské oblasti ČR – Jeseníky a Beskydy.

„V oblasti Jeseníků lze předpokládat s ohledem na předpověď dosažení 2. stupně povodňové aktivity na přítocích horní Moravy a samotném toku Moravy až po Moravičany. V Olomouci, kde probíhá stavba protipovodňové ochrany, však nepředpokládáme žádné komplikace, koryto řeky je v místě stavby dostatečně kapacitní pro zvládnutí očekávaných průtoků. Každá stavba navíc má povodňový a havarijní plán, jehož úkolem je zabezpečení stavby tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku v případě povodně,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Situace, kdy sucho střídají povodně je v období probíhající klimatické změny typické. Několikadenní déšť však nedokáže doplnit deficit několik let trvajícího sucha. Dojde k nasycení svrchní části půdy, na doplnění hladiny podzemních vod to však nestačí.

Podle předpovědí by srážky měly od zítra postupně ustávat.