Hrdinně bojoval za vznik Československa, komunisté ho popravili

Československé legie v Rusku v r. 1918

PLZEŇ – Aktivně bojoval v první světové válce na straně legií za vznik samostatného Československa, podílel se na vzniku nové československé armády a diplomacie nového státu, hájil zájmy Československa v diplomatických misích u našich spojenců.

Takový byl Heliodor Píka. Mimo jiné i díky němu vznikla na východě v tehdejším Sovětském svazu československá jednotka. Byl člověkem, který by byl ve svobodné a demokratické společnosti vážen a ctěn. Místo toho ho komunisti roku 1948 uvěznili, mučili a ve vykonstruovaném procesu popravili za špionáž a vlastizradu. V roce 1968 byl posmrtně rehabilitován, v roce 1991 obdržel za zásluhy řád Milana Rastislava Štefánika a v roce 1992 byl in memoriam jmenován armádním generálem.

Heliodor Píka v období I. světové války (zdroj: wikipedia.org)

Město Plzeň si dnes v pátek 21. června v 15 hodin oficiálně připomene osud tohoto statečného muže, který byl před 70 lety popraven v Plzni. Vzpomínkové setkání se uskuteční u Věznice Plzeň. Právě na jejím dvoře byl 21. června 1949 v 6:10 minut Heliodor Píka oběšen.