Zpráva pro maminky: Jak je o vaše děti postaráno? K aktuální situaci na středočeských táborech!

STŘEDNÍ ČECHY – V polovině letní sezóny bylo ve Středočeském kraji  k 31. 07. 2019 ohlášeno celkem 232 zotavovacích akcí, jak jsou nově nazývány dětské tábory. Při počtu 24 318 zúčastněných dětí jde  o 362 běhů.

Zatím převážně pohoda

Krajští hygienici si zatím pochvalují, že z epidemiologického hlediska zatím probíhá letošní letní dětské rekreace ve Středočeském kraji relativně klidně. V průběhu července byly řešeny 2 epidemie gastroenteritid a 1 epidemický výskyt nespecifického horečnatého onemocnění – vše s mírným a relativně klidným průběhem.

Hlavně drobná poranění

Zdravotníky bylo zaznamenáno: ošetření ranek po odstraňování klíšťat, drobných poranění a odřenin, bolest hlavy bez dalších příznaků, nevolnost, bolest v krku, ojediněle zvýšená teplota nebo horečka, také alergické reakce v souvislosti s bodnutím hmyzem. Výjimečně se vyskytly méně závažné úrazy dětí – například vyvrknuté kotníky, zhmožděniny a řezné rány, ke kterým došlo většinou během dětském programu. Aktivita klíšťat se v průběhu sledovaného období dala popsat jako nízká, místy střední.

Problémy okolo vody

Při kontrolách bylo zjištěno celkem 11 závad. Sedm z nich se týkalo zásobování pitnou vodou. V rámci kontrol byla dále zjištěna závada spočívající v nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí, závada v nesplnění podmínek ohlašovací povinnosti a ve zdravotním zabezpečení akce.

Zastaralé vybavení

Hygienici upozornili i na opotřebované zařízení a vybavení táborů na hranici životnosti.  Do jejich modernizace se neinvestují žádné nebo pouze minimální prostředky. Často je to způsobeno tím, že provozovatelé akcí jsou pouze nájemci těchto zařízení, nikoliv vlastníci.