Sousedka chodí k psychiatrovi. Máte se jí bát?

Zatímco chození k zubaři, očnímu či ušnímu je považováno za zcela normální věc, s návštěvou psychiatra se nikdo nechlubí. K psychiatrovi může samozřejmě chodit nejen vaše sousedka, ale také váš kolega, šéf, známá nebo jednoho dne i vy sami (což si ovšem málokdo připouští). Obecně panuje představa, že do této ordinace zavítají, nebo tam jsou násilím dovlečeni, vesměs nebezpeční lidé, jejichž jediným cílem je zapíchnout bližního svého.

Není důležité, u koho se léčíte, ale s čím

Za výše uvedenou představu může medializace závažných trestných činů, které spáchali psychicky narušení lidé. Tito lidé však převážně trpěli vážnými poruchami, zpravidla spjatými s psychotickými stavy doprovázenými agresivním chováním. Při troše zjednodušení psychotický stav znamená,  že dotyčný není schopen rozlišovat, co je realita a co je „výplodem“ jeho nemocného myšlení, které může podléhat bludům nebo halucinacím. Jeho reakce jsou naprosto nepřiměřené podnětu. (Například prodavačka nemá drobné. Nemocný se rozzuří, protože to pokládá za předpojatost vůči své osobě, a surově ji zmlátí). Největším problémem je, že tito lidé odmítají léčbu, protože mají pocit, že chyba je v okolním světě, nikoli v nich. Tato závažná onemocnění však tvoří jen určitou část diagnóz. Naopak mezi nejčastější příčiny návštěv psychiatra v současné době patří hlavně deprese, úzkostné stavy, fobie, obsese, neurastenie, stavy vyhoření, jež často vznikají jako reakce na stres, který u dotyčného překročil únosnou hranici.

Mírnější typy depresivních a úzkostných poruch či jiných onemocnění mnohdy neléčí pouze psychiatři, ale také praktičtí lékaři, internisté nebo neurologové. Tudíž není důležité u koho se vaše sousedka léčí, ale jakou diagnózou trpí. Pokud je to učitelka základní školy zažívající syndrom vyhoření z nevděku svých žáků a jejich rodičů, tak pravděpodobnost, že na vás bude čekat s nožem je mnohem menší než u člověka se paranoidní schizofrenií, kterou léčí pravidelnými dávkami vodky a LSD.

Kdo k psychiatrovi vlastně chodí?

Buďte klidní. Pokud vás jednoho dne osud přivede až do ordinace psychiatra, vězte, že se ocitnete v samé lepší společnosti (řečeno slovy klasika). Mezi jeho pacienty budou totiž všichni – lidé bez rozdílu pohlaví, věku či vzdělání. Můžete se zde seznámit s popelářem zrovna tak jako s univerzitním profesorem nebo známou celebritou či politikem. Poslední dvě skupiny potřebují vzhledem ke svému způsobu života psychiatry dokonce častěji než „běžní smrtelníci“. Pravděpodobně ale nebudou sedět ve veřejné čekárně, ale jejich návštěva proběhne inkognito u vyhlášeného odborníka, který je nebude léčit na pojišťovnu, ale za nemalý honorář na ruku.