Náměstí Republiky v Olomouci se zavře dopravě. Jde o kampaň

Ilustrační foto: pixabay.com

OLOMOUC – Jak by vypadalo prostranství na náměstí Republiky v Olomouci, kdyby sem nesměla auta? Jak by to prospělo obyvatelům a co by mohlo vyrůst na ploše současného parkoviště? To jsou otázky, které si klade vedení hanácké metropole. Odpovědi bude hledat společně s obyvateli v rámci Evropského týdne mobility, do kterého se zapojí.

Neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy je tématem letoční kampaně, která se odehraje se v termínu od 16. do 22. září a stejně jako vloni proběhne v rámci aktivit projektu Spokojená Olomouc.

Oproti předchozím letům, kdy se jednalo zpravidla o jednodenní akci, bude tentokrát program po celou dobu kampaně. „Cílem pro letošní rok je po celý týden částečně uzavřít náměstí Republiky pro automobilovou dopravu dle návrhu územní studie úprav veřejného prostranství pořízené městem v loňském roce. Chceme tak nasimulovat možné využití plochy veřejného prostranství pro jiný účel než je stávající plocha parkoviště a rozpoutat diskuzi, v jakém rozsahu má probíhat budoucí rekonstrukce náměstí v kontextu vhodného využití pro veřejnost,“ nastínil primátor Mirek Žbánek.

Ústředním tématem letošního ročníku kampaně je Bezpečná pěší a cyklistická doprava. V rámci tohoto týdne budou prezentovány udržitelné formy dopravy a zdravého životního stylu, oživení veřejného prostoru a průzkum, jak obyvatelé na uvedenou změnu reagují. Součástí programu jsou i odborné a veřejné besedy.