Velký úspěch pro Vysočinu: Knihovnou roku 2019 se stala ta ve Větrném Jeníkově

Foto: FB@knihovnajenikov

JIHLAVSKO – V celorepublikové konkurenci uspěla knihovna ve Větrném Jeníkově. Stala se Knihovnou roku 2019, získala hlavní cenu Ministerstva kultury ČR a částku 70 tisíc korun. Ocenění, které je veřejným uznáním knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství, předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina tento čtvrtek 3. října.

Knihovna ve Větrném Jeníkově je moderní informační institucí sídlící společně s obecním úřadem v centru městyse v budově novobarokního zámku, který je právě pro tyto potřeby částečně zrekonstruován a je chráněnou kulturní památkou. Prostory knihovny jsou vzdušné, barevné a dýchají životem díky mimořádné osobnosti knihovnice Evy Samánkové. Její inspirativní a profesionální nadšení pro literaturu, knihy, koncepční práci s dětským čtenářem a knihovnu vytváří atmosféru, která vede místní k zájmu o knihy, četbu, vzdělávání i tamější historii. Navíc se stává místem, kam se lidé rádi vracejí. Knihovnice také úzce spolupracuje s vedením obce, základní a mateřskou školou.

Také jedna z dalších cen putovala do Kraje Vysočina, konkrétně do Místní knihovny v Číměři, která ve facebookové soutěži Knihovna jinak získala 2. místo.