Nová třešňová alej zpříjemní vycházky i projížďky na kole. Výsadba začne už tuto sobotu!

Ilustrační foto: mnhradiste.cz

MNICHOVO HRADIŠTĚ – V minulém roce byla obnovena historická polní cesta od zámku do Hoškovic. Protnula rozlehlé pole za zámkem a stala se pěší spojnicí mezi městem a místní částí. Už zítra, v sobotu 23. listopadu bude podél této cesty městem společně s místními spolky založena alej s více než 70 třešněmi různých odrůd.

Místo 200 jen 70 stromů!

Samotné obnově polní cesty předcházelo mnoho papírování a následovala tvrdá práce. Vytvoření brázdy kolem cesty, rozrušení ztuhlé a zvrásněné půdy, setí, válcování, kultivace travního porostu, prořez náletové zeleně a značení. Letos je cesta hotová a v sobotu se bude podél hradišťského zámku do místní části Hoškovice vysazovat třešňová alej. Původně se zamýšlelo vysadit 200 stromů, nakonec jich bude mnohem méně – jen sedmdesát. Důvodem jsou neproběhlé pozemkové úpravy, požadavky zemědělců na větší odstup stromů od hrany pozemku, inženýrské sítě a také připomínky jednotlivců, že by se jim zkazil výhled.

Pomoc od veřejnosti

Novou cestu lemovanou alejí bude nutno také udržovat, město si tak na sebe vzalo závazek na mnoho let dopředu. Kromě potřebných úprav, aby byla cesta dobře sjízdná, vhodná jak pro chodce i cyklisty, bude nutné se starat o sekání trávy podél cesty i o zálivku. Do následné péče o vysazené stromky jako jsou zálivka, prořez, ochrana, hnojení či náhrada uhynulých stromů se mohou zapojit i případní zájemci formou dobrovolných finančních příspěvků. Doporučený příspěvek je 500 korun, jedná se zhruba o roční náklady na jeden strom. Příspěvek je možné převést na účet města 19-2627181/0100, variabilní symbol 1900. Dárci, kteří do poznámky uvedou své jméno, budou následně jmenováni na informační tabuli, která bude do stromořadí osazena v příštím roce.